Created with Raphaël 2.1.21234567

Số nét

7

Cấp độ

JLPTN3

Bộ phận cấu thành

Hán tự

HOÀN

Nghĩa
Đủ, toàn vẹn, xong
Âm On
カン
Âm Kun
Đồng âm
環丸患緩還歓喚換莞亘
Đồng nghĩa
了全満終足結
Trái nghĩa
Giải nghĩa
Đủ, vẹn. Xong. Giữ được trọn vẹn. Bền chặt, kín đáo. Nộp xong. Giải nghĩa chi tiết

MẸO NHỚ NHANH

Giải Nghĩa kanji 完

Dưới mái nhà ấy, nguyên khí họ hoàn toàn phục hồi.

Nguyên 1 ngày trong nhà cũng hoàn thành

Chồng nói với vợ.
Nhà mình () có thêm 2 () đứa Trẻ nữa ( NHI)
==> thì thật HOÀN hảo ()

ở trong nhà nguyên khí hồi phục hoàn toàn

Nhà còn nguyên là hoàn hảo

Bích tường bỏ thổ thêm Ngọc là ngọc Bích

 • 1)Đủ, vẹn. Cao Bá Quát [高伯适] : Y phá lạp bất hoàn [衣破笠不完] (Đạo phùng ngạ phu [道逢餓夫]) Áo rách nón không nguyên vẹn.
 • 2)Xong. Như hoàn công [完工] xong công việc.
 • 3)Giữ được trọn vẹn.
 • 4)Bền chặt, kín đáo. Như thành quách bất hoàn [城郭不完] thành quách chẳng bền chặt. Y lý bất hoàn [衣履不完] áo giầy chẳng lành, v.v.
 • 5)Nộp xong. Như hoàn lương [完糧] nộp xong lương thuế.
Ví dụ Hiragana Nghĩa
ふかんぜん bất toàn; không hoàn thành; không hoàn thiện; không chu đáo; không vẹn toàn
かんりょう sự xong xuôi; sự kết thúc; sự hoàn thành; xong xuôi; kết thúc; hoàn thành
かんび hoàn bị
かんぜん viên mãn; toàn diện; đầy đủ; hoàn chỉnh; hoàn toàn; toàn bộ
全な かんぜんな chắc; lành lặn
Ví dụ Âm Kun
かんび HOÀN BỊHoàn bị
みかん VỊ HOÀNThiếu
ほかん BỔ HOÀNSự hoàn thành
ぺき かんぺき HOÀNHoàn hảo
かんぜん HOÀN TOÀNViên mãn
Ví dụHiraganaHán ViệtNghĩa
Onyomi

KANJ TƯƠNG TỰ

 • 院莞皖芫阮玩浣元寇究宗空突穹冠発穽穴窄穿
VÍ DỤ PHỔ BIẾN
 • 完成する(かんせいする)
  Hoàn thành, kết thúc
 • 完了する(かんりょうする)
  Hoàn thành
 • 完結する(かんけつする)
  Kết luận, kết thúc
 • 完備する(かんびする)
  Trang bị đầy đủ
 • 完全な(かんぜんな)
  Hoàn hảo
 • 完璧な(かんぺきな)
  Hoàn mỹ

Tác giả Tiếng Nhật Đơn Giản

📢 Trên con đường dẫn đến THÀNH CÔNG, không có DẤU CHÂN của những kẻ LƯỜI BIẾNG


Mình là người sáng lập và quản trị nội dung cho trang Tiếng Nhật Đơn Giản
Những bài viết trên trang Tiếng Nhật Đơn Giản đều là kiến thức, trải nghiệm thực tế, những điều mà mình học hỏi được từ chính những đồng nghiệp Người Nhật của mình.

Hy vọng rằng kinh nghiệm mà mình có được sẽ giúp các bạn hiểu thêm về tiếng nhật, cũng như văn hóa, con người nhật bản. TIẾNG NHẬT ĐƠN GIẢN !

+ Xem thêm