Created with Raphaël 2.1.2123456798101112131415

Số nét

15

Cấp độ

JLPTN2

Bộ phận cấu thành

Hán tự

ĐẠO

Nghĩa
Chỉ đạo, dẫn đưa
Âm On
ドウ
Âm Kun
みちび.く
Nanori
みち
Đồng âm
道島倒逃稲揺盗到陶刀謡桃遥瑶祷嶋
Đồng nghĩa
指导引道示诱带统陶拐
Trái nghĩa
Giải nghĩa
Dẫn đưa. Chỉ dẫn. Đạo sư [導師] ông thầy chỉ vẽ cho mình biết chỗ mê lầm mà đi về đường chính. Giải nghĩa chi tiết

MẸO NHỚ NHANH

Giải Nghĩa kanji 導

Tôi trực tiếp chỉ đạo lính gác.

Chỉ đường đắc ĐẠO thật là thốn

Thằng chỉ đạo làm con đường này nhìn thốn vl

THỦ tướng từng bước chỉ ĐẠO thật là THỐN

Triệt quyền ĐẠO - Thốn quyền

CON ĐƯỜNG ĐẮC ĐẠO chỉ còn 1 TẤC THỐN là nhờ DẪN DẮT và CHỈ DẪN

 • 1)Dẫn đưa. Đi trước đường gọi là tiền đạo [前導].
 • 2)Chỉ dẫn. Như khai đạo [開導] mở lối, huấn đạo [訓導] dạy bảo, v.v.
 • 3)Đạo sư [導師] ông thầy chỉ vẽ cho mình biết chỗ mê lầm mà đi về đường chính.
Ví dụ Hiragana Nghĩa
しゅどう chủ đạo
でんどう Sự truyền dẫn
でんどうど độ dẫn truyền
でんどうせい Tính dẫn
でんどうりつ Tính dẫn; tỷ lệ truyền dẫn
Ví dụ Âm Kun
みちびく ĐẠOĐạo
教えおしえみちびく GIÁO ĐẠOGiác ngộ
Ví dụHiraganaHán ViệtNghĩa
Onyomi
どうし ĐẠO SƯThầy tu làm nhiệm vụ dẫn dắt người khác theo đạo
しどう CHỈ ĐẠOHướng dẫn
ほどう BỔ ĐẠOSự chỉ đạo
ほどう PHỤ ĐẠOSự phụ đạo
しゅどう CHỦ ĐẠOChủ đạo
Ví dụHiraganaHán ViệtNghĩa

KANJ TƯƠNG TỰ

 • 道遵馗首馘噂遼隧墫樽對燧遡遒遖闘厨遂尊達
VÍ DỤ PHỔ BIẾN
 • 主導権(しゅどうけん)
  Quyền bá chủ, lãnh đạo, sáng kiến
 • 盲導犬(もうどうけん)
  Nhìn thấy con chó mắt
 • 半導体(はんどうたい)
  Chất bán dẫn
 • 導入する(どうにゅうする)
  Giới thiệu, đưa vào
 • 指導する(しどうする)
  Dẫn dắt, hướng dẫn, huấn luyện viên
 • 誘導する(ゆうどうする)
  Hướng dẫn, dẫn dắt, tiến hành
 • 導く(みちびく)
  Dẫn đường, chỉ đường

Tác giả Tiếng Nhật Đơn Giản

📢 Trên con đường dẫn đến THÀNH CÔNG, không có DẤU CHÂN của những kẻ LƯỜI BIẾNG


Mình là người sáng lập và quản trị nội dung cho trang Tiếng Nhật Đơn Giản
Những bài viết trên trang Tiếng Nhật Đơn Giản đều là kiến thức, trải nghiệm thực tế, những điều mà mình học hỏi được từ chính những đồng nghiệp Người Nhật của mình.

Hy vọng rằng kinh nghiệm mà mình có được sẽ giúp các bạn hiểu thêm về tiếng nhật, cũng như văn hóa, con người nhật bản. TIẾNG NHẬT ĐƠN GIẢN !

+ Xem thêm