Created with Raphaël 2.1.2123

Số nét

3

Cấp độ

JLPTN1

Bộ phận cấu thành

  • 丿
Hán tự

UÔNG

Nghĩa
Yếu đuối
Âm On
オウ
Âm Kun
Đồng âm
Đồng nghĩa
弱虚病
Trái nghĩa
Giải nghĩa
Cũng như chữ uông [尪]. Giải nghĩa chi tiết

MẸO NHỚ NHANH

Giải Nghĩa kanji 尢

Người to bị gãy 1 chân nên yếu đuối

Què là hán việt , còn uông nghĩa nôm là yếu đuối

Uông Bí bán Na và Thìa nhiều nhưng vẫn là thị xã Yêú Đuối.

Người què chỉ còn một chân nên rất yếu.

  • 1)
Ví dụ Hiragana Nghĩa
Ví dụ Âm Kun
Onyomi

KANJ TƯƠNG TỰ

  • 尤沈犹眈耽酖尨忱肬疣鴆枕厖就鷲蹴
VÍ DỤ PHỔ BIẾN

Tác giả Tiếng Nhật Đơn Giản

📢 Trên con đường dẫn đến THÀNH CÔNG, không có DẤU CHÂN của những kẻ LƯỜI BIẾNG


Mình là người sáng lập và quản trị nội dung cho trang Tiếng Nhật Đơn Giản
Những bài viết trên trang Tiếng Nhật Đơn Giản đều là kiến thức, trải nghiệm thực tế, những điều mà mình học hỏi được từ chính những đồng nghiệp Người Nhật của mình.

Hy vọng rằng kinh nghiệm mà mình có được sẽ giúp các bạn hiểu thêm về tiếng nhật, cũng như văn hóa, con người nhật bản. TIẾNG NHẬT ĐƠN GIẢN !

+ Xem thêm