Created with Raphaël 2.1.21234

Số nét

4

Cấp độ

JLPTN1

Bộ phận cấu thành

  • 丿
  • 丿
Hán tự

TRUÂN, ĐỒN

Nghĩa
Đóng quân, khó khăn, truân chuyên
Âm On
トン
Âm Kun
たむろ
Đồng âm
諄単純鈍豚惇敦頓噂
Đồng nghĩa
駐営部兵隊
Trái nghĩa
Giải nghĩa
Khó. Họp, tụ tập. Một âm là đồn. Bây giờ họp người khai khẩn ruộng nương cũng gọi là đồn điền [屯田] là do nghĩa ấy. Cái đống đất. Giải nghĩa chi tiết

MẸO NHỚ NHANH

Giải Nghĩa kanji 屯

đường đi qua 7 núi rất gian truân

San phẳng 7 ngọn núi làm ĐỒN điền

Lời nói của trẻ con câu đầu miệng rất TRUÂN chuyên dài dòng

UL (Uy Lực) ngầm lén lút nên GIAN TRUÂN để TỤ TẬP

  • 1)Khó. Khó tiến lên được gọi là truân chiên [屯邅]. Còn viết là [迍邅]. Nguyễn Trãi [阮廌] : Bán sinh thế lộ thán truân chiên [半生世路嘆屯邅] (Kí hữu [寄友]) Nửa đời người, than cho đường đời gian nan vất vả.
  • 2)Họp, tụ tập. Như truân tập [屯集] tụ tập.
  • 3)Một âm là đồn. Chỗ đóng binh giữ các nơi hiểm yếu gọi là đồn. Đóng binh khẩn hoang, trồng trọt, làm ruộng gọi là đồn điền [屯田].
  • 4)Bây giờ họp người khai khẩn ruộng nương cũng gọi là đồn điền [屯田] là do nghĩa ấy.
  • 5)Cái đống đất.
Ví dụ Hiragana Nghĩa
とんえい doanh trại bộ đội
ちゅうとん sự đồn trú (quân đội)
ちゅうとんち nơi đồn trú
ちゅうとんじょ đồn; bốt
Ví dụ Âm Kun
載貨さいかたむろすう TÁI HÓA TRUÂN SỔTrọng tải deadweight
Ví dụHiraganaHán ViệtNghĩa
Onyomi
とんえい TRUÂN DOANHDoanh trại bộ đội
とんしょ TRUÂN SỞGửi bưu điện
とんでん TRUÂN ĐIỀNSự chiếm làm thuộc địa
ちゅうとん TRÚ TRUÂNSự đồn trú (quân đội)
田兵 とんでんへい TRUÂN ĐIỀN BINHNông nghiệp đi lính
Ví dụHiraganaHán ViệtNghĩa

KANJ TƯƠNG TỰ

  • 凶乞兇宅托屹泛七侘虱洩咤託詫蝨乏枕胸亳乾醸譲穣襄釀壌嬢袞曩禳嚢滾裹孃攘壞懷襲穰襃讓
VÍ DỤ PHỔ BIẾN

Tác giả Tiếng Nhật Đơn Giản

📢 Trên con đường dẫn đến THÀNH CÔNG, không có DẤU CHÂN của những kẻ LƯỜI BIẾNG


Mình là người sáng lập và quản trị nội dung cho trang Tiếng Nhật Đơn Giản
Những bài viết trên trang Tiếng Nhật Đơn Giản đều là kiến thức, trải nghiệm thực tế, những điều mà mình học hỏi được từ chính những đồng nghiệp Người Nhật của mình.

Hy vọng rằng kinh nghiệm mà mình có được sẽ giúp các bạn hiểu thêm về tiếng nhật, cũng như văn hóa, con người nhật bản. TIẾNG NHẬT ĐƠN GIẢN !

+ Xem thêm