Created with Raphaël 2.1.212345

Số nét

5

Cấp độ

JLPTN1

Bộ phận cấu thành

Hán tự

XẢO

Nghĩa
Khéo tay, tài giỏi
Âm On
コウ
Âm Kun
たく.み たく.む うま.い
Nanori
かつ たくみ よし
Đồng âm
Đồng nghĩa
賢良聡練優超秀越
Trái nghĩa
Giải nghĩa
Khéo. Tươi. Dối giả. Vừa hay. Tục quen cứ đến ngày 7 tháng 7 làm cỗ bàn cầu cúng hai ngôi sao Khiên Ngưu [牽牛] và Chức Nữ [織女] để xin ban tài khéo cho đàn bà con gái gọi là khất xảo [乞巧]. Giải nghĩa chi tiết

MẸO NHỚ NHANH

Giải Nghĩa kanji 巧

Dùng tay xả rác trong phố xá

Công việc làm 5 lần sẽ thành kĩ xảo

Gia công 5 lần cho thật tinh xảo

Nuốt chữ công => công việc sẽ trở nên tinh xảo

1 Công làm được 5 việc đúng là tinh Xảo

  • 1)Khéo. Nguyễn Du [阮攸] : Thiên cơ vạn xảo tận thành không [千機萬巧盡成空] (Đồng Tước đài [銅雀臺]) Rốt cuộc muôn khéo nghìn khôn cũng thành không tất cả.
  • 2)Tươi. Như xảo tiếu [巧笑] cười tươi.
  • 3)Dối giả. Như xảo ngôn [巧言] nói dối giả.
  • 4)Vừa hay. Như thấu xảo [湊巧] không hẹn mà gặp.
  • 5)Tục quen cứ đến ngày 7 tháng 7 làm cỗ bàn cầu cúng hai ngôi sao Khiên Ngưu [牽牛] và Chức Nữ [織女] để xin ban tài khéo cho đàn bà con gái gọi là khất xảo [乞巧]. Tục gọi tháng 7 là xảo nguyệt [巧月] là bởi đó.
Ví dụ Hiragana Nghĩa
くちごうしゃ người khéo mồm; người nói giỏi
い絵 うまいえ Bức tranh tuyệt vời
い訳 うまいやく Bản dịch tốt
たくみ khéo léo; thông minh; lanh lợi
みな たくみな khéo; khéo léo; khéo tay
Ví dụ Âm Kun
たくみ XẢOKhéo léo
たくみい XẢOThành vấn đề
みな たくみな XẢOKhéo
たくみち XẢO TRIThành vấn đề
だいたくみ ĐẠI XẢOTài năng lớn
Ví dụHiraganaHán ViệtNghĩa
い絵 うまいえ XẢO HỘIBức tranh tuyệt vời
い訳 うまいやく XẢO DỊCHBản dịch tốt
口がくちがうまい KHẨU XẢONói giỏi
Ví dụHiraganaHán ViệtNghĩa
Onyomi
こうち XẢOChi tiết hóa
こうち XẢO TRÌChậm và tỉ mỉ
ぎこう KĨ XẢOKỹ xảo
きこう KI XẢOMánh lới
こうせつ XẢO CHUYẾTSự khéo léo
Ví dụHiraganaHán ViệtNghĩa

KANJ TƯƠNG TỰ

  • 句功左号写包朽江式扛考旬匈勾匂杢巫杠汞肛
VÍ DỤ PHỔ BIẾN

Tác giả Tiếng Nhật Đơn Giản

📢 Trên con đường dẫn đến THÀNH CÔNG, không có DẤU CHÂN của những kẻ LƯỜI BIẾNG


Mình là người sáng lập và quản trị nội dung cho trang Tiếng Nhật Đơn Giản
Những bài viết trên trang Tiếng Nhật Đơn Giản đều là kiến thức, trải nghiệm thực tế, những điều mà mình học hỏi được từ chính những đồng nghiệp Người Nhật của mình.

Hy vọng rằng kinh nghiệm mà mình có được sẽ giúp các bạn hiểu thêm về tiếng nhật, cũng như văn hóa, con người nhật bản. TIẾNG NHẬT ĐƠN GIẢN !

+ Xem thêm