Created with Raphaël 2.1.212345

Số nét

5

Cấp độ

JLPTN3

Bộ phận cấu thành

Hán tự

THỊ

Nghĩa
 Chợ
Âm On
Âm Kun
いち
Nanori
Đồng âm
時氏示始提施視試是詩矢侍蒔尸豕柿屎
Đồng nghĩa
店場所
Trái nghĩa
Giải nghĩa
Chợ, chỗ để mua bán gọi là thị. Mua. Giải nghĩa chi tiết

MẸO NHỚ NHANH

Giải Nghĩa kanji 市

Đi chợ đầu () mối ở thành thị () phải mang theo cân ()

ở chợ mỗi nhà có mái che và 1 cái CÂN

Chợ đầu mối ở phố

ở chợ có mái che rộng như bao cả thành phố

Treo khăn dưới mái che bán là chợ

Đi siêu THỊ () Đầu () Tiên phải Cân ()

 • 1)Chợ, chỗ để mua bán gọi là thị. Giá hàng vì sự cung cầu chậm trễ hay cần kíp mà lên xuống giá gọi là thị giá [市價]. Nói về trạng huống sự mua bán gọi là thị diện [市面]. Kẻ làm hàng sách cho hai bên mua bán mà lấy lợi gọi là thị quái [巿儈]. Đồ gì bền tốt gọi là thị hóa [市貨], đồ gì không tốt gọi là hành hóa [行貨].
 • 2)Mua. Như thị ân [市恩] mua ơn. Luận ngữ [論語] : Cô tửu thị bô bất thực [沽酒市脯不食] (Hương đảng [鄉黨]) Rượu nem mua ở chợ không ăn.
Ví dụ Hiragana Nghĩa
京都 きょうとし Kyoto; thành phố Kyoto
大都 だいとし thành phố lớn
しかい hội đồng thành phố
しない trong thành phố; nội thành; nội đô
いちば cái chợ; chợ
Ví dụ Âm Kun
よいち DẠ THỊPhố đêm
いちば THỊ TRÀNGCái chợ
いちこ THỊ TỬBà đồng cốt
いちにわ THỊ ĐÌNH(thành phố) thị tứ
いちまつ THỊ TÙNG(hoa văn)kẻ sọc
Ví dụHiraganaHán ViệtNghĩa
Onyomi
ごし HỖ THỊSự buôn bán với nhau
しか THỊ GIÁGiá thị trường
しく THỊ KHUKhu thành phố
しび THỊ NHẬTTiếp thị ngày
しぎ THỊ NGHỊỦy viên hội đồng lập pháp thành phố
Ví dụHiraganaHán ViệtNghĩa

KANJ TƯƠNG TỰ

 • 布姉沛肺閙鬧匝衣交吊芝円六亢卞希帋帛巾亡
VÍ DỤ PHỔ BIẾN
 • 横浜市(よこはまし)
  Thành phố yokohama
 • 都市(とし)
  Thành phố, khu đô thị
 • 市内(しない)
  (trong một) thành phố
 • 市外(しがい)
  Bên ngoài thành phố
 • 市民(しみん)
  Công dân
 • 市長(しちょう)
  Thị trưởng
 • 市役所(しやくしょ)
  Toà thị chính
 • 市場(しじょう/いちば)
  Thị trường (kinh doanh) / thị trường
 • 市(いち)
  Thương trường
 • 競り市(せりいち)
  Thị trường đấu giá

Tác giả Tiếng Nhật Đơn Giản

📢 Trên con đường dẫn đến THÀNH CÔNG, không có DẤU CHÂN của những kẻ LƯỜI BIẾNG


Mình là người sáng lập và quản trị nội dung cho trang Tiếng Nhật Đơn Giản
Những bài viết trên trang Tiếng Nhật Đơn Giản đều là kiến thức, trải nghiệm thực tế, những điều mà mình học hỏi được từ chính những đồng nghiệp Người Nhật của mình.

Hy vọng rằng kinh nghiệm mà mình có được sẽ giúp các bạn hiểu thêm về tiếng nhật, cũng như văn hóa, con người nhật bản. TIẾNG NHẬT ĐƠN GIẢN !

+ Xem thêm