Created with Raphaël 2.1.21235467810911

Số nét

11

Cấp độ

JLPTN1

Bộ phận cấu thành

Hán tự

TRƯỚNG

Nghĩa
Căng lên, dương lên (màn, rèm...)
Âm On
チョウ
Âm Kun
とばり
Đồng âm
長場張丈腸脹
Đồng nghĩa
簿冊
Trái nghĩa
Giải nghĩa
Căng lên, dương lên. Màn che, quân đi đến đâu, căng vải lên làm rạp để nghỉ gọi là trướng. Nay ta dùng các thứ dệt đẹp hay da hổ giải phủ lên chỗ ngồi cũng gọi là trướng. Tính sổ. Giải nghĩa chi tiết

MẸO NHỚ NHANH

Giải Nghĩa kanji 帳

Cái CÂN DÀI nhìn TRƯỚNG mắt

Tấm vải dài làm màn rèm

Cái KHĂN () bị kéo DÀI() => để làm MÀN CHE cho những CUỐN SỔ ngân hàng

Chân thứ 3 (Cân) đang dài ra (Trường) và căng lên

Trường nào mà chẳng có cổng

Cái khăn dài dùng làm trướng

cái khăn dài dùng làm trướng (màn căng lên)

 • 1)Căng lên, dương lên. Như cung trướng [共帳] căng màn, dương màn, thông dụng như cung trướng [供帳].
 • 2)Màn che, quân đi đến đâu, căng vải lên làm rạp để nghỉ gọi là trướng. Như doanh trướng [營帳], trướng bằng [帳棚], v.v.
 • 3)Nay ta dùng các thứ dệt đẹp hay da hổ giải phủ lên chỗ ngồi cũng gọi là trướng.
 • 4)Tính sổ. Như trướng bạ [帳簿] sổ sách.
Ví dụ Hiragana Nghĩa
きちょうめん ngăn nắp; cẩn thận; đúng giờ
出金 しゅっきんちょう sổ chi
付け ちょうつけ
ちょうづけ
người giữ sổ sách; sự giữ sổ sách
ちょうじり sự cân bằng tài khoản
本人 ちょうほんにん Đầu sỏ; tên cầm đầu
Ví dụ Âm Kun
夜の よるのとばり DẠ TRƯỚNGChe đậy (của) bóng tối
Ví dụHiraganaHán ViệtNghĩa
Onyomi
きちょう KỈ TRƯỚNGChe màn
ちょうば TRƯỚNG TRÀNGSự tiếp nhận
簿 ちょうぼ TRƯỚNG BỘTrương bạ
てちょう THỦ TRƯỚNGQuyển sổ
がちょう HỌA TRƯỚNGVẽ album
Ví dụHiraganaHán ViệtNghĩa

KANJ TƯƠNG TỰ

 • 帷張悵萇脹師帯帥帛長希帋吊市匝布巾晞欷幅
VÍ DỤ PHỔ BIẾN
 • 帳簿(ちょうぼ)
  Sổ tài khoản, đăng ký
 • 帳尻(ちょうじり)
  Số dư tài khoản
 • 帳消し(ちょうけし)
  Bù trừ, viết tắt
 • 手帳(てちょう)
  Sổ tay
 • 通帳(つうちょう)
  Sổ tiết kiệm
 • 電話帳(でんわちょう)
  Danh bạ
 • 日記帳(にっきちょう)
  Nhật ký
 • 几帳面な(きちょうめんな)
  Có phương pháp, chính xác, ổn định

Tác giả Tiếng Nhật Đơn Giản

📢 Trên con đường dẫn đến THÀNH CÔNG, không có DẤU CHÂN của những kẻ LƯỜI BIẾNG


Mình là người sáng lập và quản trị nội dung cho trang Tiếng Nhật Đơn Giản
Những bài viết trên trang Tiếng Nhật Đơn Giản đều là kiến thức, trải nghiệm thực tế, những điều mà mình học hỏi được từ chính những đồng nghiệp Người Nhật của mình.

Hy vọng rằng kinh nghiệm mà mình có được sẽ giúp các bạn hiểu thêm về tiếng nhật, cũng như văn hóa, con người nhật bản. TIẾNG NHẬT ĐƠN GIẢN !

+ Xem thêm