Created with Raphaël 2.1.21243576891011

Số nét

11

Cấp độ

JLPTN1

Bộ phận cấu thành

 • 广
 • 广
 • 广
 • 广
Hán tự

DONG, DUNG

Nghĩa
Dùng, thường
Âm On
ヨウ
Âm Kun
Nanori
つね のぶ やす
Đồng âm
同東動容融働冬童凍棟溶筒銅洞胴柊蓉桐瞳用容融踊勇溶蓉湧
Đồng nghĩa
用平度役常
Trái nghĩa
Giải nghĩa
Dùng. Thường. Công. Ngu hèn. Há. Một phép thuế nhà Đường, bắt dân làm việc cho nhà vua gọi là dong. Làm thuê. Cái thành, cũng như chữ dong [墉]. Giải nghĩa chi tiết

MẸO NHỚ NHANH

Giải Nghĩa kanji 庸

Người dưới mái nhà ung dung sử dụng cây bút để vẽ 1 cách xoàng xĩnh

Ngồi trong nhà thong dong sử dụng tay viết chữ điều độ thôi

Kẻ dô dụng hay thong DONG trong nhà làm việc bình thường

Trong nhà, sử dụng tay để làm trò DUNG tục

 • 1)Dùng. Như đăng dong [登庸] cất lên ngôi mà dùng. Có khi dùng làm tiếng trợ ngữ. Như vô dong như thử [無庸如此] không cần dùng như thế.
 • 2)Thường. Như dong ngôn [庸言] lời nói thường, dong hành [庸行] sự làm thường.
 • 3)Công. Như thù dong [酬庸] đền công.
 • 4)Ngu hèn. Như dong nhân [庸人] người tầm thường.
 • 5)Há. Như dong phi nhị hồ [庸非貳乎] chẳng phải là hai lòng ư ?
 • 6)Một phép thuế nhà Đường, bắt dân làm việc cho nhà vua gọi là dong.
 • 7)Làm thuê. Thông dụng như chữ dong [傭].
 • 8)Cái thành, cũng như chữ dong [墉].
Ví dụ Hiragana Nghĩa
ちゅうよう ôn hoà; điều độ; sự ôn hoà; điều độ
ぼんよう sự tầm thường; sự xoàng xĩnh , adj-no; tầm thường; xoàng
とうよう sự phân công; sự chỉ định; sự bổ nhiệm; sự thăng cấp; sự thăng chức
Ví dụ Âm Kun
ようぐ DONG NGUTính chất xoàng
ぼんよう PHÀM DONGSự tầm thường
とうよう ĐĂNG DONGSự phân công
ちゅうよう TRUNG DONGÔn hoà
する とうようする ĐĂNG DONGPhân công
Ví dụHiraganaHán ViệtNghĩa
Onyomi

KANJ TƯƠNG TỰ

 • 傭慵康唐塘廉溏肅盡庚濂慷蕭糠壗燼簾嘯庵桶
VÍ DỤ PHỔ BIẾN

Tác giả Tiếng Nhật Đơn Giản

📢 Trên con đường dẫn đến THÀNH CÔNG, không có DẤU CHÂN của những kẻ LƯỜI BIẾNG


Mình là người sáng lập và quản trị nội dung cho trang Tiếng Nhật Đơn Giản
Những bài viết trên trang Tiếng Nhật Đơn Giản đều là kiến thức, trải nghiệm thực tế, những điều mà mình học hỏi được từ chính những đồng nghiệp Người Nhật của mình.

Hy vọng rằng kinh nghiệm mà mình có được sẽ giúp các bạn hiểu thêm về tiếng nhật, cũng như văn hóa, con người nhật bản. TIẾNG NHẬT ĐƠN GIẢN !

+ Xem thêm