Created with Raphaël 2.1.212435678910111213

Số nét

13

Cấp độ

JLPTN1

Bộ phận cấu thành

  • 广
Hán tự

LIÊM

Nghĩa
Giá rẻ, trung thực
Âm On
レン
Âm Kun
Nanori
きよ
Đồng âm
Đồng nghĩa
値清真正
Trái nghĩa
Giải nghĩa
Góc nhà, ở bên bệ thềm bước lên gọi là đường liêm [堂廉]. Góc, cạnh. Ngay, biết phân biệt nên chăng không lấy xằng gọi là liêm. Xét, ngày xưa có chức liêm phóng sứ [廉訪使] để tra các quan lại, cho nên ngày xưa thường gọi bên quan án là liêm phóng [廉訪]. Tiền liêm, lương quan chia ra hai thứ, bổng [俸] là món lương thường, liêm [廉] là món lương riêng để trợ cấp cho khỏi ăn của đút làm hại dân. Giải nghĩa chi tiết

MẸO NHỚ NHANH

Giải Nghĩa kanji 廉

: KIÊM () kiêm nhiều việc
: Kiêm thanh LIÊM nên có nhà
: Kiêm nói lời KHIÊM tốn
: Nhưng Kiêm lại HIỀM khích với phụ nữ

Ở dưới mái nhà kiêm nhiều việc một lúc là liêm khiết

Cầm chổi trong nhà là người liêm khiết

KIÊM () 1 mình làm 2 việc
Kiêm ít Nói () lại Khiêm tốn ()
Kiêm () có nhà (广) lại thanh Liêm ()
Nhưng Phụ nữ () lại Hiềm () ghét Kiêm ()

Liêm Khiết là Kiêm nhận hết việc dưới Mái nhà.

  • 1)Góc nhà, ở bên bệ thềm bước lên gọi là đường liêm [堂廉]. Như đường cao liêm viễn [堂高廉遠] nhà cao góc bệ xa, ý nói nhà vua cao xa lắm.
  • 2)Góc, cạnh. Đồ vật gì có góc có cạnh gọi là liêm.
  • 3)Ngay, biết phân biệt nên chăng không lấy xằng gọi là liêm. Như thanh liêm [清廉].
  • 4)Xét, ngày xưa có chức liêm phóng sứ [廉訪使] để tra các quan lại, cho nên ngày xưa thường gọi bên quan án là liêm phóng [廉訪].
  • 5)Tiền liêm, lương quan chia ra hai thứ, bổng [俸] là món lương thường, liêm [廉] là món lương riêng để trợ cấp cho khỏi ăn của đút làm hại dân.
Ví dụ Hiragana Nghĩa
れんか giá phải chăng; giá thấp
れんばい sự giao kèo mua bán
恥心 れんちしん liêm sỉ
潔な れんけつな liêm; liêm khiết
せいれん sự thanh liêm; liêm khiết; công minh; thanh liêm; chính trực; liêm khiết
Ví dụ Âm Kun
れんか LIÊM GIÁGiá rẻ
ていれん ĐÊ LIÊMRẻ
れんばい LIÊM MẠISự giao kèo mua bán
れんけつ LIÊM KHIẾTTrung thực
せいれん THANH LIÊMSự thanh liêm
Ví dụHiraganaHán ViệtNghĩa
Onyomi

KANJ TƯƠNG TỰ

  • 嫌濂兼謙簾鉛塘慊溏蒹歉黹鋲廣廝康庸益唐粉
VÍ DỤ PHỔ BIẾN

Tác giả Tiếng Nhật Đơn Giản

📢 Trên con đường dẫn đến THÀNH CÔNG, không có DẤU CHÂN của những kẻ LƯỜI BIẾNG


Mình là người sáng lập và quản trị nội dung cho trang Tiếng Nhật Đơn Giản
Những bài viết trên trang Tiếng Nhật Đơn Giản đều là kiến thức, trải nghiệm thực tế, những điều mà mình học hỏi được từ chính những đồng nghiệp Người Nhật của mình.

Hy vọng rằng kinh nghiệm mà mình có được sẽ giúp các bạn hiểu thêm về tiếng nhật, cũng như văn hóa, con người nhật bản. TIẾNG NHẬT ĐƠN GIẢN !

+ Xem thêm