Created with Raphaël 2.1.212345

Số nét

5

Cấp độ

JLPTN1

Bộ phận cấu thành

 • 丿
Hán tự

BIỆN, BIỀN, BÀN

Nghĩa
Hùng biện, cơm hộp (kiểu Nhật)
Âm On
ベン ヘン
Âm Kun
かんむり わきま.える .ける はなびら あらそ.う
Nanori
Đồng âm
平変辺編遍塀釆本半般版盤板伴貧繁班搬畔頒彬斑
Đồng nghĩa
備篭箱辨辯瓣畚飯食
Trái nghĩa
Giải nghĩa
Cái mũ lớn đời xưa. Nhân mũ biện bằng da, là mũ quan võ đội nên gọi quan võ là biện. Hấp tấp, nóng nảy. Sợ run lẩy bẩy. Một âm là bàn. Ta quen đọc là biền. Giải nghĩa chi tiết

MẸO NHỚ NHANH

Giải Nghĩa kanji 弁

Chấp tay biện minh (hùng biện) cho hành đông cua mình (tư)

Chắp tay khư khư biện minh là mình đúng

Khư khư chắp tay biện minh cho mình là đúng

Mũi to chắp tay BIỆN luận

Chấp tay hùng biện nơi tòa án rộng lớn

Giọng nói củng cố chất riêng

 • 1)Cái mũ lớn đời xưa. Chia ra hai thứ mũ da và mũ tước, mũ da để quan võ dùng, mũ tước để quan văn dùng.
 • 2)Nhân mũ biện bằng da, là mũ quan võ đội nên gọi quan võ là biện. Như binh biện [兵弁], tướng biện [將弁], v.v Nguyễn Du [阮攸] : Châu biện văn tặc chí [州弁聞賊至] (Trở binh hành [阻兵行]) Quan võ ở châu nghe tin giặc đến.
 • 3)Hấp tấp, nóng nảy. Cũng như chữ biện [卞].
 • 4)Sợ run lẩy bẩy.
 • 5)Một âm là bàn. Vui.
 • 6)Ta quen đọc là biền.
Ví dụ Hiragana Nghĩa
おべんとう cơm hộp
だいべん sự thay mặt người khác để phát ngôn; 代業:chi nhánh
ねいべん Lời nịnh hót; sự tán tỉnh; sự nịnh hót
かんべん sự khoan dung; sự tha thứ; khoan dung; tha thứ
半月 はんげつべん Van bán nguyệt
Ví dụ Âm Kun
える わきまえる BIỆNNhận rõ
Ví dụHiraganaHán ViệtNghĩa
Onyomi
たべん ĐA BIỆNTính hay nói
きべん KÌ BIỆNPhép nguỵ biện
べんし BIỆN SĨThuyết gia
べんざ BIỆN TỌACái ghế van
べんり BIỆN LÍQuản lý
Ví dụHiraganaHán ViệtNghĩa

KANJ TƯƠNG TỰ

 • 弃峅去広弘台払卉瓜牟允云公勾仏戒私弄参廾
VÍ DỤ PHỔ BIẾN
 • 弁護する(べんごする)
  Phòng vệ
 • 弁解する(べんかいする)
  Biện minh
 • 弁償する(べんしょうする)
  Đền bù
 • 代弁する(だいべんする)
  Nói cho người khác
 • 答弁する(とうべんする)
  Trả lời (trong cuộc họp)
 • 関西弁(かんさいべん)
  Phương ngữ vùng Kansai
 • 安全弁(あんぜんべん)
  Van an toàn
 • 花弁(かべん)
  (hoa) cánh hoa
 • 雄弁な(ゆうべんな)
  Hùng hồn
 • 多弁な(たべんな)
  Dài dòng
 • 弁護士(べんごし)
  Luật sư
 • 弁当(べんとう)
  Cơm hộp

Tác giả Tiếng Nhật Đơn Giản

📢 Trên con đường dẫn đến THÀNH CÔNG, không có DẤU CHÂN của những kẻ LƯỜI BIẾNG


Mình là người sáng lập và quản trị nội dung cho trang Tiếng Nhật Đơn Giản
Những bài viết trên trang Tiếng Nhật Đơn Giản đều là kiến thức, trải nghiệm thực tế, những điều mà mình học hỏi được từ chính những đồng nghiệp Người Nhật của mình.

Hy vọng rằng kinh nghiệm mà mình có được sẽ giúp các bạn hiểu thêm về tiếng nhật, cũng như văn hóa, con người nhật bản. TIẾNG NHẬT ĐƠN GIẢN !

+ Xem thêm