Created with Raphaël 2.1.2123

Số nét

3

Cấp độ

JLPTN1

Bộ phận cấu thành

Hán tự

XÍCH, SÁCH

Nghĩa
Bước chân trái, bước ngắn
Âm On
テキ
Âm Kun
たたず.む
Đồng âm
赤尺斥策索冊柵
Đồng nghĩa
足践踏跳
Trái nghĩa
Giải nghĩa
Bước ngắn. Bước chân trái gọi là xích [彳], bước chân phải gọi là xúc [亍], hợp [彳] với [亍] lại thành ra chữ hành [行]. Có khi đọc là sách. Giải nghĩa chi tiết

MẸO NHỚ NHANH

Giải Nghĩa kanji 彳

Sách dạy Một Người Đứng chỉ Bước chân trái.

  • 1)
Ví dụ Hiragana Nghĩa
Ví dụ Âm Kun
Onyomi

KANJ TƯƠNG TỰ

  • 行彷征徃徂律很徘往径彼彿後待哘垳徊徇衍桁
VÍ DỤ PHỔ BIẾN

Tác giả Tiếng Nhật Đơn Giản

📢 Trên con đường dẫn đến THÀNH CÔNG, không có DẤU CHÂN của những kẻ LƯỜI BIẾNG


Mình là người sáng lập và quản trị nội dung cho trang Tiếng Nhật Đơn Giản
Những bài viết trên trang Tiếng Nhật Đơn Giản đều là kiến thức, trải nghiệm thực tế, những điều mà mình học hỏi được từ chính những đồng nghiệp Người Nhật của mình.

Hy vọng rằng kinh nghiệm mà mình có được sẽ giúp các bạn hiểu thêm về tiếng nhật, cũng như văn hóa, con người nhật bản. TIẾNG NHẬT ĐƠN GIẢN !

+ Xem thêm