Created with Raphaël 2.1.2124356789101112

Số nét

12

Cấp độ

JLPTN3

Bộ phận cấu thành

Hán tự

BI

Nghĩa
 Thương xót, buồn
Âm On
Âm Kun
かな.しい かな.しむ
Đồng âm
費比備被否彼秘皮疲碑泌罷
Đồng nghĩa
憂愁哀悼嘆悶哭憐
Trái nghĩa
Giải nghĩa
Đau, khóc không có nước mắt gọi là bi. Thương xót. Giải nghĩa chi tiết

MẸO NHỚ NHANH

Giải Nghĩa kanji 悲

Trái tim () tôi thấy buồn đau

Tâm mà đầy thị phi thì buồn

Cảm giác Sầu BI như mũi tên PHI vào TIM

Trái tim () tôi thấy buồn đau
Bởi vì anh ấy đứng sau cửa tù.

Tâm không phi thường được như người khác nên là rất buồn

Thật BI đát khi bị thị PHI đến nỗi TÂM bệnh

Không có cách nào giúp trái tim hết BUỒN

Trái tim () phi thường (PHI ) cũng phải biết buồn

(Phi - không), vô tâm sẽ không buồn đau

 • 1)Đau, khóc không có nước mắt gọi là bi. Đỗ Phủ [杜甫] : Vạn lý bi thu thường tác khách [萬里悲秋常作客] Ở xa muôn dặm, ta thường làm khách thương thu.
 • 2)Thương xót. Đạo Phật [佛] lấy từ bi [慈悲] làm tôn chỉ, nghĩa là thương xót chúng sinh mà ra tay tế độ.
Ví dụ Hiragana Nghĩa
しい かなしい buồn; buồn bã; đa sầu; đăm đăm; phiền não; rầu; rầu rĩ; thương xót; bi thương; đau xót
しみ かなしみ bi ai; sầu; sự buồn thương; sự bi thương; sự bi ai; sự đau thương
しむ かなしむ bi ai; bi thống; thương tâm
ひしょう bi thương; Sự đau buồn; sự bi thường
ひげき bi kịch; tấn bi kịch; thảm kịch
Ví dụ Âm Kun
しむ かなしむ BIBi cảm
嘆きしむ なげきかなしむ Đau buồn
Ví dụHiraganaHán ViệtNghĩa
しい かなしい BIBuồn
非常にしい ひじょうにかなしい Buồn tênh
Ví dụHiraganaHán ViệtNghĩa
Onyomi
ひき BI HỈNhững niềm vui và những nỗi đau đớn
ひか BI CAThơ sầu
ひわ BI THOẠICâu chuyện buồn
じひ TỪ BISự từ bi
ひげき BI KỊCHBi kịch
Ví dụHiraganaHán ViệtNghĩa

KANJ TƯƠNG TỰ

 • 悶惡斐暃琲腓罪悪患排徘菲蜚恵恥俳匪恚慧蕊
VÍ DỤ PHỔ BIẾN
 • 悲劇(ひげき)
  Bi kịch
 • 悲鳴(ひめい)
  Hét lên [n.]
 • 慈悲(じひ)
  Nhân từ
 • 悲惨な(ひさんな)
  Bi kịch
 • 悲観的な(ひかんてきな)
  Bi quan
 • 悲観する(ひかんする)
  Bi quan
 • 悲しい(かなしい)
  Buồn
 • 悲しむ(かなしむ)
  Thương tiếc

Tác giả Tiếng Nhật Đơn Giản

📢 Trên con đường dẫn đến THÀNH CÔNG, không có DẤU CHÂN của những kẻ LƯỜI BIẾNG


Mình là người sáng lập và quản trị nội dung cho trang Tiếng Nhật Đơn Giản
Những bài viết trên trang Tiếng Nhật Đơn Giản đều là kiến thức, trải nghiệm thực tế, những điều mà mình học hỏi được từ chính những đồng nghiệp Người Nhật của mình.

Hy vọng rằng kinh nghiệm mà mình có được sẽ giúp các bạn hiểu thêm về tiếng nhật, cũng như văn hóa, con người nhật bản. TIẾNG NHẬT ĐƠN GIẢN !

+ Xem thêm