[Giải Nghĩa Kanji] 戒 – GIỚI : Phòng tránh, đề phòng, Răn. Phòng bị. Trai giới. Lấy làm răn.

Created with Raphaël 2.1.21234567

Số nét

7

Cấp độ

JLPTN1

Bộ phận cấu thành

  • 丿
Hán tự

- GIỚI

Nghĩa
Phòng tránh, đề phòng
Âm Kun
いまし.める
Âm On
カイ
Đồng âm
界解介届械芥
Đồng nghĩa
懐警避防忌護
Trái nghĩa
Giải nghĩa
Răn. Phòng bị. Trai giới. Lấy làm răn. Giải nghĩa chi tiết

MẸO NHỚ NHANH

Giải Nghĩa kanji 戒

Cầm cây giáo ( ) cạnh hàng rào () để cảnh GIỚI

Cúng tay.. để được qua biên giới..

Trong cuộc chiến lúc nào cũng phải cảnh giới nghiêm ngặt

Muốn học GIỚI răn phải CỦNG cố QUA linh mục...

Chắp tay xin Qua biên Giới

  • 1)Răn. Như khuyến giới [勸戒].
  • 2)Phòng bị. Như dư hữu giới tâm [予有戒心] ta có lòng phòng bị.
  • 3)Trai giới. Trước khi cúng giỗ ăn chay tắm sạch để làm lễ cho kính gọi là giới.
  • 4)Lấy làm răn. Như giới tửu [戒酒] răn uống rượu, giới yên [戒煙] răn hút thuốc, v.v. Người nào không giữ các điều răn gọi là phá giới [破戒]. Đạo Phật cho kiêng : sát sinh (sát [殺]); trộm cắp (đạo [盜]); tà dâm (dâm [滛]); nói sằng (vọng [妄]); uống rượu (tửu [酒]) là ngũ giới [五戒].
Ví dụ Hiragana Nghĩa
じっかい mười điều phật răn dạy
げんかい cẩn mật; cảnh giác cao độ; giới nghiêm
ちょうかい sự phạt; sự trừng phạt
いましめ lời cảnh báo
める いましめる cảnh báo
Ví dụ Âm Kun
める いましめる GIỚICảnh báo
固くめる かたくいましめる Khiển trách một cách nghiêm khắc
Ví dụHiraganaHán ViệtNghĩa
Onyomi
ごかい NGŨ GIỚINăm điều răn : giết
じかい TRÌ GIỚISự trì giới (sự nghiêm khắc tuân theo các giới luật Phật giáo)
はかい PHÁ GIỚILàm gãy một điều răn (tôn giáo thông thường)
じかい TỰ GIỚISự tự cảnh báo
いかい DI GIỚILời cảnh báo để lại
Ví dụHiraganaHán ViệtNghĩa

KANJ TƯƠNG TỰ

  • 械誡弄找或戔戎成伐舁弁卉戊戉淺棧殘牋戈盞
VÍ DỤ PHỔ BIẾN

Tác giả Tiếng Nhật Đơn Giản

📢 Trên con đường dẫn đến THÀNH CÔNG, không có DẤU CHÂN của những kẻ LƯỜI BIẾNG


Mình là người sáng lập và quản trị nội dung cho trang Tiếng Nhật Đơn Giản
Những bài viết trên trang Tiếng Nhật Đơn Giản đều là kiến thức, trải nghiệm thực tế, những điều mà mình học hỏi được từ chính những đồng nghiệp Người Nhật của mình.

Hy vọng rằng kinh nghiệm mà mình có được sẽ giúp các bạn hiểu thêm về tiếng nhật, cũng như văn hóa, con người nhật bản. TIẾNG NHẬT ĐƠN GIẢN !

+ Xem thêm