Created with Raphaël 2.1.212345678

Số nét

8

Cấp độ

JLPTN1

Bộ phận cấu thành

Hán tự

HOẶC

Nghĩa
 Hoặc, là lời nói còn ngờ, chưa quyết định hẳn. 
Âm On
ワク コク イキ
Âm Kun
.る あるい あるいは
Đồng âm
Đồng nghĩa
且也丙未亦
Trái nghĩa
Giải nghĩa
Hoặc, là lời nói còn ngờ, chưa quyết định hẳn. Ngờ, cũng như chữ hoặc [惑]. Có. Ai. Giải nghĩa chi tiết

MẸO NHỚ NHANH

Giải Nghĩa kanji 或

Mồm chỉ nói Qua loa thì nội dung khá là nghi HOẶC

Nói Hoặc 1 chém (QUA là loại vũ khí)

Đã là giặc thì nói 1 lời cũng k tin.

Mới qua 1 cái miệng con tim đã bị mê HOẶC

Qua Miệng Một lời nói sẽ là Vũ Khí mê Hoặc người khác

  • 1)
Ví dụ Hiragana Nghĩa
Ví dụ Âm Kun
いは あるいは HOẶCHoặc
あるいは HOẶCHoặc
Ví dụHiraganaHán ViệtNghĩa
いは あるいは HOẶCHoặc
あるいは HOẶCHoặc
Ví dụHiraganaHán ViệtNghĩa
ある HOẶCMột certain
いは あるいは HOẶCHoặc
あるいは HOẶCHoặc
Ví dụHiraganaHán ViệtNghĩa
Onyomi

KANJ TƯƠNG TỰ

  • 哉咸哦域國惑喊閾官咋呪忠和呀呵呷咒呻咀咄
VÍ DỤ PHỔ BIẾN

Tác giả Tiếng Nhật Đơn Giản

📢 Trên con đường dẫn đến THÀNH CÔNG, không có DẤU CHÂN của những kẻ LƯỜI BIẾNG


Mình là người sáng lập và quản trị nội dung cho trang Tiếng Nhật Đơn Giản
Những bài viết trên trang Tiếng Nhật Đơn Giản đều là kiến thức, trải nghiệm thực tế, những điều mà mình học hỏi được từ chính những đồng nghiệp Người Nhật của mình.

Hy vọng rằng kinh nghiệm mà mình có được sẽ giúp các bạn hiểu thêm về tiếng nhật, cũng như văn hóa, con người nhật bản. TIẾNG NHẬT ĐƠN GIẢN !

+ Xem thêm