Created with Raphaël 2.1.212345678

Số nét

8

Cấp độ

JLPTN2

Bộ phận cấu thành

Hán tự

THỪA

Nghĩa
Chấp nhận, thừa nhận
Âm On
ショウ ジョウ
Âm Kun
うけたまわ.る .ける ささ.げる とど.める たす.ける .らす つい.で すく.う .ける
Nanori
つぐ こと すけ つぎ よし うけ
Đồng âm
乗丞乘
Đồng nghĩa
受許
Trái nghĩa
Giải nghĩa
Vâng. Chịu. Đương lấy. Phần kém. Nối dõi. Tiếp theo. Giải nghĩa chi tiết

MẸO NHỚ NHANH

Giải Nghĩa kanji 承

THỪA kế được ba cây LIỄU giữa dòng nước

Thừa nhận đứa trẻ con ba tuổi rất béo

Thừa nhận 1 điều rằng: trẻ con 3 tuổi rất dễ bị đuối nước

Chấp nhận sự kết thúc của ba dòng nước

 • 1)Vâng. Như bẩm thừa [稟承] bẩm vâng theo, thừa song đường chi mệnh [承雙堂之命] vâng chưng mệnh cha mẹ, v.v.
 • 2)Chịu. Như thừa vận [承運] chịu vận trời, thừa ân [承恩] chịu ơn, v.v. Người trên ban cho, kẻ dưới nhận lấy gọi là thừa.
 • 3)Đương lấy. Như thừa phạp [承乏] thay quyền giúp hộ, thừa nhận [承認] đảm đang nhận lấy, v.v.
 • 4)Phần kém. Như Tử Sản tranh thừa [子產爭承] ông Tử Sản tranh lấy phần thuế kém.
 • 5)Nối dõi. Như thừa điêu [承祧] nối dõi giữ việc cúng tế, thừa trọng [承重] cháu nối chức con thờ ông bà, v.v.
 • 6)Tiếp theo. Như thừa thượng văn nhi ngôn [承上文而言] tiếp theo đoạn văn trên mà nói.
Ví dụ Hiragana Nghĩa
りょうしょう sự công nhận; sự thừa nhận
でんしょう Sự truyền cho; sự lưu truyền
うけたまわる tiếp nhận; chấp nhận; nghe
しょうふく sự phục tùng; sự quy phục
しょうち sự chấp nhận; đồng ý; biết rõ; hiểu rõ
Ví dụ Âm Kun
うけたまわる THỪATiếp nhận
Ví dụHiraganaHán ViệtNghĩa
親の気質をける おやのきしつをうける Thừa kế một có sự xếp đặt cha mẹ
Ví dụHiraganaHán ViệtNghĩa
Onyomi
ふしょう BẤT THỪASự bất đồng ý kiến
しょうち THỪA TRISự chấp nhận
知する しょうち THỪA TRIChấp nhận
ししょう CHI THỪAGối cầu (Bearing)
ふしょうち BẤT THỪA TRISự bất đồng ý kiến
Ví dụHiraganaHán ViệtNghĩa

KANJ TƯƠNG TỰ

 • 看呼忝枅盂俄研畊我形材寿邦妍峨拳豺迂刑丞
VÍ DỤ PHỔ BIẾN
 • 承諾する(しょうだくする)
  Đồng ý, chấp nhận, được thông báo
 • 承知する(しょうちする)
  Đồng ý
 • 承認する(しょうにんする)
  Chấp thuận
 • 継承する(けいしょうする)
  Thừa kế
 • 伝承(でんしょう)
  Truyền khẩu (ví dụ văn hóa dân gian)
 • 承る(うけたまわる)
  Nghe, nhận (một đơn đặt hàng) [hum.]

Tác giả Tiếng Nhật Đơn Giản

📢 Trên con đường dẫn đến THÀNH CÔNG, không có DẤU CHÂN của những kẻ LƯỜI BIẾNG


Mình là người sáng lập và quản trị nội dung cho trang Tiếng Nhật Đơn Giản
Những bài viết trên trang Tiếng Nhật Đơn Giản đều là kiến thức, trải nghiệm thực tế, những điều mà mình học hỏi được từ chính những đồng nghiệp Người Nhật của mình.

Hy vọng rằng kinh nghiệm mà mình có được sẽ giúp các bạn hiểu thêm về tiếng nhật, cũng như văn hóa, con người nhật bản. TIẾNG NHẬT ĐƠN GIẢN !

+ Xem thêm