Created with Raphaël 2.1.2123456789

Số nét

9

Cấp độ

JLPTN1

Bộ phận cấu thành

Hán tự

THIÊU, THIỂU, THAO, KHIÊU

Nghĩa
Khiêu khích
Âm On
チョウ
Âm Kun
いど.む
Đồng âm
少条招焼紹眺造討草操艸橋丘跳叫
Đồng nghĩa
誘奮煽撩
Trái nghĩa
Giải nghĩa
Gánh. Kén chọn. Gạt ra. Lựa lấy. Một âm là thiểu. Lại một âm là thao. Ta thường đọc là khiêu. Giải nghĩa chi tiết

MẸO NHỚ NHANH

Giải Nghĩa kanji 挑

Tay cầm 1 Triệu đi Khiêu chiến

Tay cầm 1 Triệu đi Khiêu chiến
Khiêu chiến rằng Chân nhảy thắng
chân nhay thua cầm 1 Triệu lên Đường Đào tẩu
mất 1 Triệu nên mắt Thiếu ngủ

Kẻ có triệu chứng giơ tay đầy thách thức

Triệu tay - đánh nhau. triệu chân - nhảy. triệu mắt - nhìn chăm chú

Tay có tiền triệu đi khiêu khích khắp nơi

Tay có triệu chứng đi khiêu khích kẻ thù

  • 1)Gánh. Tô Mạn Thù [蘇曼殊] : Ngô nhật gian thiêu hoa dĩ thụ phú nhân [吾日間挑花以售富人] (Đoạn hồng linh nhạn kí [斷鴻零雁記]) Ban ngày cháu gánh hoa đem bán cho nhà giàu có.
  • 2)Kén chọn.
  • 3)Gạt ra.
  • 4)Lựa lấy.
  • 5)Một âm là thiểu. Dẫn dụ. Như thiểu bát [挑撥] khêu chọc cho động đậy.
  • 6)Lại một âm là thao. Thao đạt [挑達] láu lỉnh, tả cái dáng kẻ khinh bạc không có hậu.
  • 7)Ta thường đọc là khiêu.
Ví dụ Hiragana Nghĩa
いどむ thách thức
戦状 ちょうせんじょう Thư khiêu chiến
戦者 ちょうせんしゃ người khiêu chiến; người thách thức
ちょうはつ sự khiêu khích
発的 ちょうはつてき một cách khiêu khích
Ví dụ Âm Kun
いどむ THIÊUThách thức
戦いをたたかいをいどむ Tới thách thức (một người) tới một sự đấu tranh
Ví dụHiraganaHán ViệtNghĩa
Onyomi
ちょうせん THIÊU CHIẾNThách thức
戦する ちょうせん THIÊU CHIẾNKhiêu chiến
ちょうはつ THIÊUKhích động
ちょうはつ THIÊU PHÁTSự khiêu khích
発する ちょうはつ THIÊU PHÁTKhiêu khích
Ví dụHiraganaHán ViệtNghĩa

KANJ TƯƠNG TỰ

  • 逃姚挧桃晁佻眺况摂誂搦兆銚撓挽凌探窕搨摺
VÍ DỤ PHỔ BIẾN

Tác giả Tiếng Nhật Đơn Giản

📢 Trên con đường dẫn đến THÀNH CÔNG, không có DẤU CHÂN của những kẻ LƯỜI BIẾNG


Mình là người sáng lập và quản trị nội dung cho trang Tiếng Nhật Đơn Giản
Những bài viết trên trang Tiếng Nhật Đơn Giản đều là kiến thức, trải nghiệm thực tế, những điều mà mình học hỏi được từ chính những đồng nghiệp Người Nhật của mình.

Hy vọng rằng kinh nghiệm mà mình có được sẽ giúp các bạn hiểu thêm về tiếng nhật, cũng như văn hóa, con người nhật bản. TIẾNG NHẬT ĐƠN GIẢN !

+ Xem thêm