Created with Raphaël 2.1.21234567891011

Số nét

11

Cấp độ

JLPTN4

Bộ phận cấu thành

Hán tự

GIÁO, GIAO

Nghĩa
Dạy dỗ, chỉ dẫn
Âm On
キョウ
Âm Kun
おし.える おそ.わる ..わる
Nanori
のり ひさ
Đồng âm
交校較郊絞噛
Đồng nghĩa
指導誘
Trái nghĩa
Giải nghĩa
Cũng như chữ giáo [敎]. Giải nghĩa chi tiết

MẸO NHỚ NHANH

Giải Nghĩa kanji 教

Người già thì dạy trẻ con ().

Hoàn Cảnh: Thằng Con ( TỬ) nằm dưới Đất ( THỔ) và bị Đánh ( PHỘC).
==> bố mẹ đang Giáo () dục con cái.

HIẾU: Dạy dỗ, PHỘC : đánh khẽ, vỗ nhẹ ( dạy con đừng nên la mắng mà hãy khuyên nhủ vỗ nhẹ con thôi).

ĐÁNH KHẺ để GIÁO dục con, chỉ mong sao con lấy chữ HIẾU làm Đầu.

Đất cứng mà cắm sào sâu

Con lay chẳng nổi cha đâm đầu vào

Con hiếu thảo, không cần đánh nhiều là do được giáo dục tốt

Con hiếu thảo thì bị dạy dỗ nhẹ

Ba cầm roi dạy con trẻ bớt sĩ diện

Đánh () cho biết hiếu (), ấy là dạy ()

Gia đình gia giáo

 • 1)Cũng như chữ giáo [敎].
Ví dụ Hiragana Nghĩa
ラマ らまきょう lạt ma
ぶっきょう đạo phật; phật giáo
ぶっきょうと tín đồ phật giáo
じゅきょう cung cầu; đạo khổng; khổng giáo; nho giáo
こうきょう Đạo thiên chúa; công giáo
Ví dụ Âm Kun
わる おそわる GIÁOĐược dạy
英語をわる えいごをおそわる Để là tiếng anh dạy
Ví dụHiraganaHán ViệtNghĩa
える おしえる GIÁOChỉ dẫn
こっそりえる こっそりおしえる Mách
英語をえる えいごをおしえる Để dạy tiếng anh
Ví dụHiraganaHán ViệtNghĩa
Onyomi
しきょう TI GIÁOĐức cha
かきょう GIA GIÁOGia sư
ふきょう BỐ GIÁOSự truyền giáo
する ふきょう BỐ GIÁOTruyền giáo
きょうぐ GIÁO CỤGiáo cụ
Ví dụHiraganaHán ViệtNghĩa

KANJ TƯƠNG TỰ

 • 孜敦救赦條脩敢遊游哮修敏倣效微筱故政畋酵
VÍ DỤ PHỔ BIẾN
 • 教育する(きょういくする)
  Giáo dục
 • 教授(きょうじゅ)
  Giảng dạy, giáo sư
 • 教師(きょうし)
  Giáo viên
 • 教室(きょうしつ)
  Lớp học
 • 教科書(きょうかしょ)
  Sách giáo khoa
 • 教養(きょうよう)
  Trồng trọt, văn hóa
 • 教会(きょうかい)
  Nhà thờ
 • 宗教(しゅうきょう)
  Tôn giáo
 • 仏教(ぶっきょう)
  Đạo Phật
 • 教える(おしえる)
  Dạy dỗ, thông báo [vt]
 • 教わる(おそわる)
  Được dạy [vi]

Tác giả Tiếng Nhật Đơn Giản

📢 Trên con đường dẫn đến THÀNH CÔNG, không có DẤU CHÂN của những kẻ LƯỜI BIẾNG


Mình là người sáng lập và quản trị nội dung cho trang Tiếng Nhật Đơn Giản
Những bài viết trên trang Tiếng Nhật Đơn Giản đều là kiến thức, trải nghiệm thực tế, những điều mà mình học hỏi được từ chính những đồng nghiệp Người Nhật của mình.

Hy vọng rằng kinh nghiệm mà mình có được sẽ giúp các bạn hiểu thêm về tiếng nhật, cũng như văn hóa, con người nhật bản. TIẾNG NHẬT ĐƠN GIẢN !

+ Xem thêm