Created with Raphaël 2.1.2124356789101211

Số nét

12

Cấp độ

JLPTN3

Bộ phận cấu thành

Hán tự

CẢNH

Nghĩa
Phong cảnh, cảnh ngộ, hoàn cảnh
Âm On
ケイ
Âm Kun
Nanori
かげ
Đồng âm
警境競更耕憬
Đồng nghĩa
境況沢
Trái nghĩa
Giải nghĩa
Cảnh, cái gì hình sắc phân phối có vẻ đẹp thú đều gọi là cảnh. Cảnh ngộ, quang cảnh. Hâm mộ, tưởng vọng người nào gọi là cảnh ngưỡng [景仰]. To lớn. Giải nghĩa chi tiết

MẸO NHỚ NHANH

Giải Nghĩa kanji 景

Cảnh () mặt trời () ở kinh () đô rất đẹp

MẶT TRỜI mọc trên KINH đô có phong CẢNH rất đẹp

Ngày mới trên kinh đô

Ban ngày phong CẢNH kinh đô rất đẹp

 • 1)Cảnh, cái gì hình sắc phân phối có vẻ đẹp thú đều gọi là cảnh. Như phong cảnh [風景], cảnh vật [景物] đều chỉ cảnh tượng tự nhiên trước mắt, v.v.
 • 2)Cảnh ngộ, quang cảnh.
 • 3)Hâm mộ, tưởng vọng người nào gọi là cảnh ngưỡng [景仰].
 • 4)To lớn. Như dĩ giới cảnh phúc [以介景福] lấy giúp phúc lớn.
Ví dụ Hiragana Nghĩa
ふけいき khó khăn (kinh doanh); không chạy (buôn bán); ế ẩm; sự khó khăn (kinh doanh); sự không chạy (buôn bán); sự ế ẩm
こうけい quang cảnh; phong cảnh; cảnh vật; cảnh tượng
じょけい phong cảnh; cảnh vật; sự tả cảnh
やけい cảnh ban đêm; cảnh đêm; quang cảnh ban đêm
こうけい nền; phông nền
Ví dụ Âm Kun
かけい GIAI CẢNHCảnh đẹp
やけい DẠ CẢNHCảnh ban đêm
けいき CẢNH KHÍTình hình
びけい MĨ CẢNHPhong cảnh đẹp
さんけい TAM CẢNHBa vẻ đẹp nổi tiếng làm lốm đốm
Ví dụHiraganaHán ViệtNghĩa
Onyomi

KANJ TƯƠNG TỰ

 • 影憬椋亶掠涼凉勍諒鍄亰檀京褒壇擅暸喧就喪
VÍ DỤ PHỔ BIẾN
 • 風景(ふうけい)
  Phong cảnh
 • 絶景(ぜっけい)
  Phong cảnh đẹp như tranh vẽ
 • 夜景(やけい)
  Viễn cảnh buổi đêm
 • 背景(はいけい)
  Bối cảnh
 • 光景(こうけい)
  Quang cảnh, cảnh tượng
 • 景気(けいき)
  Điều kiện kinh doanh/kinh tế
 • 不景気(ふけいき)
  Suy thoái kinh tế
 • *景色(けしき)
  Phong cảnh

Tác giả Tiếng Nhật Đơn Giản

📢 Trên con đường dẫn đến THÀNH CÔNG, không có DẤU CHÂN của những kẻ LƯỜI BIẾNG


Mình là người sáng lập và quản trị nội dung cho trang Tiếng Nhật Đơn Giản
Những bài viết trên trang Tiếng Nhật Đơn Giản đều là kiến thức, trải nghiệm thực tế, những điều mà mình học hỏi được từ chính những đồng nghiệp Người Nhật của mình.

Hy vọng rằng kinh nghiệm mà mình có được sẽ giúp các bạn hiểu thêm về tiếng nhật, cũng như văn hóa, con người nhật bản. TIẾNG NHẬT ĐƠN GIẢN !

+ Xem thêm