Created with Raphaël 2.1.21234567

Số nét

7

Cấp độ

JLPTN2

Bộ phận cấu thành

Hán tự

TÀI

Nghĩa
Những thứ có sẵn trong tự nhiên mà dùng được
Âm On
ザイ
Âm Kun
Nanori
さい
Đồng âm
思在裁再財載災才栽偲哉塞
Đồng nghĩa
資素原物器品具
Trái nghĩa
Giải nghĩa
Gỗ dùng được, phàm vật gì của trời sinh mà có thể lấy để dùng được đều gọi là tài. Tính chất. Cùng một nghĩa với chữ tài [才]. Giải nghĩa chi tiết

MẸO NHỚ NHANH

Giải Nghĩa kanji 材

Người tài (TÀI ) lấy gỗ (MỘC ) làm tài (TÀI ) sản

Cây (MỘC) là TÀI sản của quốc gia

CÂY Ô lô là TÀI sản

HIỀN (Hiền như khúc gỗ ) TÀI ()là nguyên khí quốc gia

là tài trong tài nguyên, không phải tài trong tài sản ()

Cây gỗ là một loại TÀI nguyên

Người tài () xem gỗ () là tài nguyên

 • 1)Gỗ dùng được, phàm vật gì của trời sinh mà có thể lấy để dùng được đều gọi là tài. Như kim, mộc, thủy, hỏa, thổ [金木水火土] gọi là ngũ tài [五材].
 • 2)Tính chất. Như tất nhân kỳ tài nhi đốc yên [必因其材而篤焉] ắt nhân tính chất nó mà bồi đắp thêm vậy.
 • 3)Cùng một nghĩa với chữ tài [才].
Ví dụ Hiragana Nghĩa
じんざい nhân tài
南洋 なんようざい gỗ nhiệt đới
げんざいりょう nguyên vật liệu
しゅざい sự điều tra; sự lượm lặt; sự thu thập
がいざい gỗ nhập khẩu
Ví dụ Âm Kun
いざい VĨ TÀINgười có tài năng khác thường
きざい KHÍ TÀIDụng cụ và nguyên liệu
きざい KI TÀIPhụ tùng máy
がざい HỌA TÀIVật liệu để vẽ
そざい SỞ TÀINguyên liệu nền tảng
Ví dụHiraganaHán ViệtNghĩa
Onyomi

KANJ TƯƠNG TỰ

 • 林村杖杤杯杪枡杼丞朶柞柯禾乎栫豺閉梠丹才呼承
VÍ DỤ PHỔ BIẾN
 • 教材(きょうざい)
  Tài liệu giảng dạy
 • 木材(もくざい)
  Gỗ
 • 人材(じんざい)
  Người đàn ông tài năng
 • 素材(そざい)
  Nguyên liệu thô
 • 材料(ざいりょう)
  Thành phần
 • 材質(ざいしつ)
  Chất lượng của vật liệu
 • 取材する(しゅざいする)
  Thu thập tài liệu (cho câu chuyện tin tức)

Tác giả Tiếng Nhật Đơn Giản

📢 Trên con đường dẫn đến THÀNH CÔNG, không có DẤU CHÂN của những kẻ LƯỜI BIẾNG


Mình là người sáng lập và quản trị nội dung cho trang Tiếng Nhật Đơn Giản
Những bài viết trên trang Tiếng Nhật Đơn Giản đều là kiến thức, trải nghiệm thực tế, những điều mà mình học hỏi được từ chính những đồng nghiệp Người Nhật của mình.

Hy vọng rằng kinh nghiệm mà mình có được sẽ giúp các bạn hiểu thêm về tiếng nhật, cũng như văn hóa, con người nhật bản. TIẾNG NHẬT ĐƠN GIẢN !

+ Xem thêm