Created with Raphaël 2.1.212435768910111213

Số nét

13

Cấp độ

JLPTN1

Bộ phận cấu thành

Hán tự

SỞ

Nghĩa
Khóm cây nhỏ, bụi gai. Lấy roi mà đánh người cũng gọi là giạ sở. Bóng choáng. Sự làm minh bạch gọi là thanh sở [清楚]. Đau đớn. Nước Sở.
Âm On
ショ
Âm Kun
いばら しもと すわえ
Đồng âm
所数初礎疎雛疋
Đồng nghĩa
Trái nghĩa
Giải nghĩa
Khóm cây nhỏ, bụi gai. Lấy roi mà đánh người cũng gọi là giạ sở. Bóng choáng. Sự làm minh bạch gọi là thanh sở [清楚]. Đau đớn. Nước Sở. Giải nghĩa chi tiết

MẸO NHỚ NHANH

Giải Nghĩa kanji 楚

SỞ GD&ĐT đã quyết ĐỊNH () trồng 2 CÂY() ở mỗi trường.

Sở quyết định Lâm nghiệp là nhành thô Sơ.

Vào Rừng Chân được đi theo Sở thích

  • 1)Khóm cây nhỏ, bụi gai. Giạ sở [夏楚] cái gậy con dùng để đánh kẻ vô lễ.
  • 2)Lấy roi mà đánh người cũng gọi là giạ sở.
  • 3)Bóng choáng. Áo mũ chỉnh tề gọi là tề sở [齊楚].
  • 4)Sự làm minh bạch gọi là thanh sở [清楚].
  • 5)Đau đớn. Như toan sở [酸楚] chua cay, đau đớn, khổ sở [苦楚] khổ sở, v.v.
  • 6)Nước Sở. Nay gọi các tỉnh Hồ Nam [湖南], Hồ Bắc [湖北] là đất Sở [楚].
Ví dụ Hiragana Nghĩa
Ví dụ Âm Kun
すわえ々 Duyên dáng
Ví dụHiraganaHán ViệtNghĩa
Onyomi
そそ Duyên dáng
せいそ THANHSạch và nguyên chất
四面しめんそか TỨ DIỆN CATình trạng xung quanh toàn kẻ thù
Ví dụHiraganaHán ViệtNghĩa

KANJ TƯƠNG TỰ

  • 楳鉢楙楪痳罧樺閑集森椙棚椎棟焚琳椏棧椪椚
VÍ DỤ PHỔ BIẾN

Tác giả Tiếng Nhật Đơn Giản

📢 Trên con đường dẫn đến THÀNH CÔNG, không có DẤU CHÂN của những kẻ LƯỜI BIẾNG


Mình là người sáng lập và quản trị nội dung cho trang Tiếng Nhật Đơn Giản
Những bài viết trên trang Tiếng Nhật Đơn Giản đều là kiến thức, trải nghiệm thực tế, những điều mà mình học hỏi được từ chính những đồng nghiệp Người Nhật của mình.

Hy vọng rằng kinh nghiệm mà mình có được sẽ giúp các bạn hiểu thêm về tiếng nhật, cũng như văn hóa, con người nhật bản. TIẾNG NHẬT ĐƠN GIẢN !

+ Xem thêm