Created with Raphaël 2.1.21324

Số nét

4

Cấp độ

JLPTN5

Bộ phận cấu thành

Hán tự

THỦY

Nghĩa
Nước
Âm On
スイ
Âm Kun
みず みず~
Nanori
うず ずみ みさ みつ みな みん
Đồng âm
始垂睡翠瑞誰脆
Đồng nghĩa
涙汁雨泉沼
Trái nghĩa
火湯
Giải nghĩa
Nước. Sông, ngòi, khe, suối, phàm cái gì bởi nước mà thành ra đều gọi là thủy. Sao Thủy, một ngôi sao ở gần mặt trời nhất. Bạc đúc có thứ tốt thứ kém, gia giảm cho nó đều gọi là thân thủy [申水], thiếp thủy [貼水], v. Giải nghĩa chi tiết

MẸO NHỚ NHANH

Giải Nghĩa kanji 水

Thác bắn nước ra xung quanh.

Dòng nước chảy qua hai khe núi.

3 mặt trời kết tinh lại thì ság trong như kính

Bị SÂU BỌ (:) GẶM ( :) thì là đục khoét

THỦY CHỬ Luội sôi trong nước
THỦY PHU Thủy thủ

Dòng chảy qua 2 khe núi là Nước

 • 1)Nước.
 • 2)Sông, ngòi, khe, suối, phàm cái gì bởi nước mà thành ra đều gọi là thủy.
 • 3)Sao Thủy, một ngôi sao ở gần mặt trời nhất.
 • 4)Bạc đúc có thứ tốt thứ kém, gia giảm cho nó đều gọi là thân thủy [申水], thiếp thủy [貼水], v.v.
Ví dụ Hiragana Nghĩa
かん かんすい nước mặn
げすい cống; nước thải; nước bẩn; nước ngầm
げすいこう cống nước thải; rãnh nước thải
ちゅうすいどう nước thải tái chế
伏流 ふくりゅうすい nước ngầm
Ví dụ Âm Kun
みずか THỦY HÓASự Hyddrat hoá
みずこ THỦY TỬEm bé mới sinh
みずや THỦY ỐCPhông làm sạch ở (tại) những miếu thờ và những miếu
みずに THỦY CHỬLuội sôi trong nước
みずぎ THỦY TRỨÁo bơi
Ví dụHiraganaHán ViệtNghĩa
Onyomi
げすい HẠ THỦYCống
かすい GIA THỦYSự bổ sung thêm nước
すいい THỦY VỊMực nước
すいり THỦY LỢIThủy lợi
すいふ THỦY PHUThủy thủ
Ví dụHiraganaHán ViệtNghĩa

KANJ TƯƠNG TỰ

 • 氷永冰求尿汞沓函泉拯閖泳怺隶昶脉剥烝球涵
VÍ DỤ PHỔ BIẾN
 • 水曜日(すいようび)
  Thứ Tư
 • 水道(すいどう)
  Cung cấp nước
 • 水準(すいじゅん)
  Mức độ, tiêu chuẩn
 • 水中(すいちゅう)
  Dưới nước
 • 海水(かいすい)
  Nước biển
 • 水(みず)
  Nước
 • 水着(みずぎ)
  Đồ tắm
 • 水色(みずいろ)
  Xanh nhạt

Tác giả Tiếng Nhật Đơn Giản

📢 Trên con đường dẫn đến THÀNH CÔNG, không có DẤU CHÂN của những kẻ LƯỜI BIẾNG


Mình là người sáng lập và quản trị nội dung cho trang Tiếng Nhật Đơn Giản
Những bài viết trên trang Tiếng Nhật Đơn Giản đều là kiến thức, trải nghiệm thực tế, những điều mà mình học hỏi được từ chính những đồng nghiệp Người Nhật của mình.

Hy vọng rằng kinh nghiệm mà mình có được sẽ giúp các bạn hiểu thêm về tiếng nhật, cũng như văn hóa, con người nhật bản. TIẾNG NHẬT ĐƠN GIẢN !

+ Xem thêm