Created with Raphaël 2.1.21234657891011

Số nét

11

Cấp độ

JLPTN1

Bộ phận cấu thành

  • 丿
Hán tự

DÂM

Nghĩa
Quá, phàm cái gì quá lắm đều gọi là dâm. Động, mê hoặc. Tà. Dâm dục, trai gái giao tiếp vô lễ gọi là dâm. Sao đi lạc lối thường.
Âm On
イン
Âm Kun
ひた.す ほしいまま みだ.ら みだ.れる みだり
Đồng âm
談担炎曇淡胆丼鹸
Đồng nghĩa
過遍邪悪行迷常
Trái nghĩa
Giải nghĩa
Quá, phàm cái gì quá lắm đều gọi là dâm. Động, mê hoặc. Tà. Dâm dục, trai gái giao tiếp vô lễ gọi là dâm. Sao đi lạc lối thường. Giải nghĩa chi tiết

MẸO NHỚ NHANH

Giải Nghĩa kanji 淫

Ông vua tà Dâm vùa vị hắt nước vừa bị cào vuốt.

Nhà vua dùng móng ngoáy ra nước thì gọi là dâm

Trong Viện có Bà hoàng được người bạn làm móng cho.

ĐỨNG trên MẶT TRỜI là bọn ÂM binh

Bây giờ 「」anh Bình đang đưa bình luận 「」 là trời đang âm u

  • 1)Quá, phàm cái gì quá lắm đều gọi là dâm. Như dâm vũ [淫雨] mưa dầm, dâm hình [淫刑] hình phạt ác quá, v.v. Nguyễn Du [阮攸] : Dâm thư do thắng vị hoa mang [淫書猶勝爲花忙] (Điệp tử thư trung [蝶死書中]) Say đắm vào sách còn hơn đa mang vì hoa.
  • 2)Động, mê hoặc. Như phú quý bất năng dâm [富貴不能淫] (Mạnh Tử [孟子]) giàu sang không làm động nổi lòng.
  • 3)Tà. Như dâm bằng [淫朋] bạn bất chính, dâm từ [淫祠] đền thờ dâm thần.
  • 4)Dâm dục, trai gái giao tiếp vô lễ gọi là dâm. Như dâm đãng [淫蕩], dâm loạn [淫亂], v.v.
  • 5)Sao đi lạc lối thường.
Ví dụ Hiragana Nghĩa
いん dấu
ぷいんぷ dâm phụ みだら lỏng
乱いんらん sự trác tráng
具cũng dildoe
売いんばい mại dâm
ばいいん sự mại dâm
奔いんぽんtính dâm dục
かんいん tội ngoại tình
婦いんぷ đĩ
らな みだらな dâm
しゅいんsự thủ dâm
Ví dụ Âm Kun
みだら DÂMDâm ô
らな みだらな DÂMDâm
Ví dụHiraganaHán ViệtNghĩa
Onyomi
いんぷ DÂMDâm phụ
いんじ DÂM SỰCuộc tình
いんぷ DÂM PHỤĐĩ
いんし DÂMMiếu thờ thần tội lỗi
いんう DÂM VŨCơn mưa kéo dài gây thiệt hại cho mùa màng
Ví dụHiraganaHán ViệtNghĩa

KANJ TƯƠNG TỰ

  • 婬湲妊霪任済渉添渊淆羞淨瑛援着媛渺湟琺浩
VÍ DỤ PHỔ BIẾN

Tác giả Tiếng Nhật Đơn Giản

📢 Trên con đường dẫn đến THÀNH CÔNG, không có DẤU CHÂN của những kẻ LƯỜI BIẾNG


Mình là người sáng lập và quản trị nội dung cho trang Tiếng Nhật Đơn Giản
Những bài viết trên trang Tiếng Nhật Đơn Giản đều là kiến thức, trải nghiệm thực tế, những điều mà mình học hỏi được từ chính những đồng nghiệp Người Nhật của mình.

Hy vọng rằng kinh nghiệm mà mình có được sẽ giúp các bạn hiểu thêm về tiếng nhật, cũng như văn hóa, con người nhật bản. TIẾNG NHẬT ĐƠN GIẢN !

+ Xem thêm