Created with Raphaël 2.1.21234567891110121413

Số nét

14

Cấp độ

JLPTN2

Bộ phận cấu thành

Hán tự

TÍCH, TRÍCH

Nghĩa
Giọt (nước, mưa), rỏ xuống (nước)
Âm On
テキ
Âm Kun
しずく したた.る
Đồng âm
席積績跡夕潟析籍昔惜寂癖汐脊摘
Đồng nghĩa
漏浸落溢滲瀑
Trái nghĩa
Giải nghĩa
Giọt nước. Như quyên tích [涓滴] nhỏ giọt. Ta quen đọc là chữ trích. Nguyễn Trãi [阮廌] : Điểm trích sổ tàn canh [點滴數殘更] (Thính vũ [聽雨]) Điểm giọt đếm canh tàn. Giải nghĩa chi tiết

MẸO NHỚ NHANH

Giải Nghĩa kanji 滴

Nước nhỏ từng giọt vào mộ cổ nhà hắn ta.

GIỌT NƯỚC được TÍCH trong cái bình CỔ có nắp

Bình rượu cổ còn Tích vài giọt nước

Vị trí nhà bị cũ quá nên nước tích tụ giọt vào

Những GIỌT NƯỚC đang NHỎ GIỌT --» muốn hứng NƯỚC phải ra ĐỨNG ở BIÊN GIỚI và cầm BÌNH CỔ để tích

Trích lại NƯỚC Nhỏ giọt đc TÍCH trong cái bình CỔ có nắp.

 • 1)Giọt nước. Như quyên tích [涓滴] nhỏ giọt. Ta quen đọc là chữ trích. Nguyễn Trãi [阮廌] : Điểm trích sổ tàn canh [點滴數殘更] (Thính vũ [聽雨]) Điểm giọt đếm canh tàn.
Ví dụ Hiragana Nghĩa
すいてき giọt nước
したたる rỏ xuống
てきか sự nhỏ giọt
定量 てきていりょう độ chuẩn (hóa học)
てきすい sự rỏ nước
Ví dụ Âm Kun
したたる TÍCHRỏ xuống
水もみずもしたたる THỦY TÍCHĐẹp trai lộng lẫy
Ví dụHiraganaHán ViệtNghĩa
Onyomi
よてき DƯ TÍCHMực còn lại nhỏ giọt ở đầu bút
てきか TÍCH HẠSự nhỏ giọt
うてき VŨ TÍCHGiọt mưa
ろてき LỘ TÍCHGiọt sương
いってき NHẤT TÍCHMột giọt
Ví dụHiraganaHán ViệtNghĩa

KANJ TƯƠNG TỰ

 • 適嫡摘謫鏑敵商澎磅滂蹄噺澤啻啼喃嵜襞竒僖
VÍ DỤ PHỔ BIẾN
 • 点滴(てんてき)
  Nhỏ giọt tĩnh mạch
 • 水滴(すいてき)
  Giọt nước
 • 雨滴(うてき)
  Hạt mưa
 • 滴下する(てきかする)
  Nhỏ giọt, chưng cất
 • 滴(しずく)
  Nhỏ giọt, nhỏ giọt [n.]
 • 滴る(したたる)
  Nhỏ giọt

Tác giả Tiếng Nhật Đơn Giản

📢 Trên con đường dẫn đến THÀNH CÔNG, không có DẤU CHÂN của những kẻ LƯỜI BIẾNG


Mình là người sáng lập và quản trị nội dung cho trang Tiếng Nhật Đơn Giản
Những bài viết trên trang Tiếng Nhật Đơn Giản đều là kiến thức, trải nghiệm thực tế, những điều mà mình học hỏi được từ chính những đồng nghiệp Người Nhật của mình.

Hy vọng rằng kinh nghiệm mà mình có được sẽ giúp các bạn hiểu thêm về tiếng nhật, cũng như văn hóa, con người nhật bản. TIẾNG NHẬT ĐƠN GIẢN !

+ Xem thêm