Created with Raphaël 2.1.2123457689101112131415

Số nét

15

Cấp độ

JLPTN1

Bộ phận cấu thành

Hán tự

HỘI

Nghĩa
Vỡ ngang. Tan lở, dân bỏ người cai trị chốn đi gọi là hội. Vỡ lở, binh thua trận chạy tán loạn gọi là hội. Giọt sẩy vỡ mủ cũng gọi là hội. Giận.
Âm On
カイ
Âm Kun
つぶ.す つぶ.れる つい.える
Đồng âm
会回絵賄悔灰亥彙
Đồng nghĩa
崩敗退散乱
Trái nghĩa
Giải nghĩa
Vỡ ngang. Tan lở, dân bỏ người cai trị chốn đi gọi là hội. Vỡ lở, binh thua trận chạy tán loạn gọi là hội. Giọt sẩy vỡ mủ cũng gọi là hội. Giận. Giải nghĩa chi tiết

MẸO NHỚ NHANH

Giải Nghĩa kanji 潰

(THỦY ) đã nhập vào (HỘI ) của ( QUÝ ) để NGHIỀN NÁT mấy đứa láo cá...

Ném thứ quý trọng xuống nước

Con (CÔN TRÙNG MẤT CHÂN ) mà đi xuống (NƯỚC) cùng (CON SÒ ) thì sẽ bị con sò nghiền nát

Của Quý mà ngâm nước ( ) lâu ngày thì dễ bị nhập HỘI của quý bị NGHIỀN NÁT

Chôm của QUÝ () định nhảy xuống NƯỚC() chuồn không ngờ bị tóm lại đánh cho CHÈM BẸP(

Cái thứ quí giá này đổ nước vào là TAN VỠ

  • 1)Vỡ ngang. Nước phá ngang bờ chắn mà chảy tóe vào gọi là hội. Như hội đê [潰隄] vỡ đê.
  • 2)Tan lở, dân bỏ người cai trị chốn đi gọi là hội.
  • 3)Vỡ lở, binh thua trận chạy tán loạn gọi là hội.
  • 4)Giọt sẩy vỡ mủ cũng gọi là hội.
  • 5)Giận.
Ví dụ Hiragana Nghĩa
すつぶすgiết (thời gian)
乱かいらん sự hối lộ
とうかいsự phá hoại
ほうかいđổ
えるついえるđổ
れるつぶれるbị nghiền nát; bị tàn phá; bị huỷ
けっかいđổ
滅 かいめつsự phá hủy; sự hủy hoại; sự phá hủy
瘍かいようLoét; chỗ loét
れまるつぶれđổ
走かいそう đám đông người ồn ào hỗn độn
Ví dụ Âm Kun
つぶす HỘIGiết (thời gian)
いつぶす CHÚ HỘITới sự nấu chảy xuống
乗りのりつぶす THỪA HỘIDùng
塗りぬりつぶす ĐỒ HỘISơn phủ lên bề mặt ngoài
押しおしつぶす ÁP HỘITới cây bí
Ví dụHiraganaHán ViệtNghĩa
れる つぶれる HỘIBị nghiền nát
酔いれる よいつぶれる Say bất tỉnh nhân sự
飲みれる のみつぶれる Uống nhiều
Ví dụHiraganaHán ViệtNghĩa
える ついえる HỘITới sự sụp đổ
Ví dụHiraganaHán ViệtNghĩa
Onyomi
とうかい ĐẢO HỘISự phá hủy
ぜんかい TOÀN HỘIHoàn thành sự phá hủy
ほうかい BĂNG HỘISụp đổ
けっかい QUYẾT HỘISự sụp đổ
かいらん HỘI LOẠNSự hối lộ
Ví dụHiraganaHán ViệtNghĩa

KANJ TƯƠNG TỰ

  • 噴濆瀬遺賞賠墳憤頡噸頼頷碩殞碵購瞶賊損賂
VÍ DỤ PHỔ BIẾN

Tác giả Tiếng Nhật Đơn Giản

📢 Trên con đường dẫn đến THÀNH CÔNG, không có DẤU CHÂN của những kẻ LƯỜI BIẾNG


Mình là người sáng lập và quản trị nội dung cho trang Tiếng Nhật Đơn Giản
Những bài viết trên trang Tiếng Nhật Đơn Giản đều là kiến thức, trải nghiệm thực tế, những điều mà mình học hỏi được từ chính những đồng nghiệp Người Nhật của mình.

Hy vọng rằng kinh nghiệm mà mình có được sẽ giúp các bạn hiểu thêm về tiếng nhật, cũng như văn hóa, con người nhật bản. TIẾNG NHẬT ĐƠN GIẢN !

+ Xem thêm