Created with Raphaël 2.1.2123547869

Số nét

9

Cấp độ

JLPTN3

Bộ phận cấu thành

Hán tự

ĐIỂM

Nghĩa
Điểm
Âm On
テン
Âm Kun
.ける .く .てる .す とぼ.す とも.す ぼち
Đồng âm
店塩炎艶
Đồng nghĩa
店茶館屋
Trái nghĩa
Giải nghĩa
Tục dùng như chữ điểm [點]. Giải nghĩa chi tiết

MẸO NHỚ NHANH

Giải Nghĩa kanji 点

Chiếm (CHIẾM ) ngọn lửa (HỎA ) này là mất điểm (ĐIỂM ) rồi

Đốt lửa xem bói mở mồm chỉ điểm

Thầy Bói (CHIÊM ) bị Thiêu (HỎA ) sống

Là tiêu ĐIỂM báo hôm nay.

Do có kẻ chỉ Điểm () tội lừa bịp.

Xem bói (bốc) mồm (khẩu) thầy bói hét ra lửa (bộ hỏa) ĐIỂM mặt chỉ tên

Điểm = bộ Bốc (xem bói); bộ Vi (vây quanh); bộ Hỏa (lửa).
==> Chiết tự chữ Điểm: Địa điểm xem bói bị vây quanh toàn là lửa.

Đóng dấu 4 điểm

 • 1)Tục dùng như chữ điểm [點].
 • 2)Giản thể của chữ 點
Ví dụ Hiragana Nghĩa
おてまえ kỹ năng; kỹ xảo; kỹ nghệ; sự khéo tay; tài khéo léo
中心 ちゅうしんてん Tâm điểm
ちゅうてん trung điểm
そうてん vấn đề tranh cãi; điểm tranh cãi
交叉 こうさてん điểm cắt nhau; điểm giao nhau; ngã ba
Ví dụ Âm Kun
つく ĐIỂMBắt lửa
Ví dụHiraganaHán ViệtNghĩa
ける つける ĐIỂMBật
Ví dụHiraganaHán ViệtNghĩa
ともす ĐIỂMThắp
Ví dụHiraganaHán ViệtNghĩa
Onyomi
レてん ĐIỂMĐánh dấu cho thấy rằng đặc tính sắp đặt cho tiếng trung hoa bên trong những văn bản
りてん LỢI ĐIỂMLợi thế
かてん GIA ĐIỂMSự chấm thêm điểm
くてん KHU ĐIỂMĐặc tính tiếng nhật đặt chỉ số hàng và cột (’ mã hóa của máy tách kem)
くてん CÚ ĐIỂMDấu chấm câu
Ví dụHiraganaHán ViệtNghĩa

KANJ TƯƠNG TỰ

 • 砧站帖店苫岾拈沾粘覘嗚鳴占鮎點烹啅笘照煦
VÍ DỤ PHỔ BIẾN
 • 点(てん)
  Điểm, dấu chấm
 • 点線(てんせん)
  Đường chấm chấm
 • 点字(てんじ)
  Chữ nổi
 • 点数(てんすう)
  Điểm, hạng, điểm số
 • 得点(とくてん)
  Điểm, điểm số
 • 同点(どうてん)
  Hòa, hòa (thể thao)
 • 欠点(けってん)
  Khiếm khuyết [n.]
 • 焦点(しょうてん)
  Tập trung [n.]
 • 終点(しゅうてん)
  Điểm dừng cuối cùng (ví dụ: tàu hỏa)
 • 交差点(こうさてん)
  Ngã tư
 • 点在する(てんざいする)
  Được chấm với
 • 点滅する(てんめつする)
  Nhấp nháy, bật và tắt

Tác giả Tiếng Nhật Đơn Giản

📢 Trên con đường dẫn đến THÀNH CÔNG, không có DẤU CHÂN của những kẻ LƯỜI BIẾNG


Mình là người sáng lập và quản trị nội dung cho trang Tiếng Nhật Đơn Giản
Những bài viết trên trang Tiếng Nhật Đơn Giản đều là kiến thức, trải nghiệm thực tế, những điều mà mình học hỏi được từ chính những đồng nghiệp Người Nhật của mình.

Hy vọng rằng kinh nghiệm mà mình có được sẽ giúp các bạn hiểu thêm về tiếng nhật, cũng như văn hóa, con người nhật bản. TIẾNG NHẬT ĐƠN GIẢN !

+ Xem thêm