Created with Raphaël 2.1.212354678

Số nét

8

Cấp độ

JLPTN4

Bộ phận cấu thành

Hán tự

HỌA, HOẠCH

Nghĩa
Vẽ, bức tranh
Âm On
カク カイ
Âm Kun
えが.く かく.する かぎ.る はかりごと はか.る かく.する
Đồng âm
化和花火貨華禍樺嘩禾獲穫
Đồng nghĩa
図描筆美術
Trái nghĩa
Giải nghĩa
Cũng như chữ hoạch [畫]. Giản thể của chữ [畫]. Giải nghĩa chi tiết

MẸO NHỚ NHANH

Giải Nghĩa kanji 画

Một (NHẤT ) khi mở mồm (KHẢM ) nói tự do (DO ) thì kiểu gì cũng gặp họa (HỌA

Vì MỘT RUỘNG ĐẤT mà HÁ MIỆNG gây Họa

Một () khi được Tự Do (), tôi sẽ Há Miệng () nói về kế Hoạch () của mình

Phác Hoạ khu ruộng được quy Hoạch

Vẽ một cánh đồng trên tấm vải

Bức tranh về cánh đồng được đóng khung vuông

Bức tranh là lý do () duy nhất () làm hắn há hốc miệng () ngạc nhiên

 • 1)Cũng như chữ hoạch [畫].
 • 2)Giản thể của chữ [畫].
Ví dụ Hiragana Nghĩa
ぶつが tranh Phật
きかく qui hoạch; sự lên kế hoạch; sự quy hoạch; kế hoạch
似顔 にがおえ Tranh vẽ chân dung
劇映 げきえいが phim truyện
げきが hý hoạ
Ví dụ Âm Kun
する かくする HỌAVẽ
する きかくする XÍ HỌALên kế hoạch
Ví dụHiraganaHán ViệtNghĩa
Onyomi
きかく XÍ HỌAQui hoạch
くかく KHU HỌAKhu vực
じかく TỰ HỌACác nét của chữ hán
かくく HỌAVẽ
いちかく NHẤT HỌAMột nét (của chữ Kanji)
Ví dụHiraganaHán ViệtNghĩa
えし HỌA SƯHọa sĩ
かげえ ẢNH HỌABóng
似顔 にがおえ TỰ NHAN HỌATranh vẽ chân dung
えだくみ HỌA CÔNGHọa sĩ
Ví dụHiraganaHán ViệtNghĩa
ずが ĐỒ HỌABản vẽ
ぎが HÍ HỌATranh châm biếm
がか HỌA GIAHọa sĩ
がふ HỌA BỐ(bức tranh dầu) vải bạt
がい HỌA ÝÝ nghĩa của một bức tranh
Ví dụHiraganaHán ViệtNghĩa

KANJ TƯƠNG TỰ

 • 面罍果苗呷呻岫沺畄函胃思畑卑毘幽男町佃甸匣
VÍ DỤ PHỔ BIẾN
 • 映画(えいが)
  Bộ phim
 • 漫画(まんが)
  Hài hước
 • 絵画(かいが)
  Bức vẽ
 • 画面(がめん)
  Màn hình
 • 計画する(けいかくする)
  Kế hoạch
 • 企画する(きかくする)
  Kế hoạch (ví dụ dự án)
 • 画数(かくすう)
  Số lần đột quỵ
 • 画期的(かっきてき)
  Làm nên kỷ nguyên

Tác giả Tiếng Nhật Đơn Giản

📢 Trên con đường dẫn đến THÀNH CÔNG, không có DẤU CHÂN của những kẻ LƯỜI BIẾNG


Mình là người sáng lập và quản trị nội dung cho trang Tiếng Nhật Đơn Giản
Những bài viết trên trang Tiếng Nhật Đơn Giản đều là kiến thức, trải nghiệm thực tế, những điều mà mình học hỏi được từ chính những đồng nghiệp Người Nhật của mình.

Hy vọng rằng kinh nghiệm mà mình có được sẽ giúp các bạn hiểu thêm về tiếng nhật, cũng như văn hóa, con người nhật bản. TIẾNG NHẬT ĐƠN GIẢN !

+ Xem thêm