Created with Raphaël 2.1.21243567810911

Số nét

11

Cấp độ

JLPTN1

Bộ phận cấu thành

Hán tự

PHIẾU, TIÊU, PHIÊU

Nghĩa
Lá phiếu, nhãn
Âm On
ヒョウ
Âm Kun
Đồng âm
標漂小消標笑焦咲肖礁硝宵梢蕉髟
Đồng nghĩa
券証印
Trái nghĩa
Giải nghĩa
Chứng chỉ, cái dấu hiệu để nêu tên cho dễ nhận. Một âm là tiêu. Lại một âm là phiêu. Giải nghĩa chi tiết

MẸO NHỚ NHANH

Giải Nghĩa kanji 票

Tôi để lá phiếu trong cái túi 西 trên bàn thờ .

Tờ phiếu chỉ hiển thị ở phương tây

Tiểu nhị dưới võng đếm ngân PHIẾU

Á + THỊ = > trên tờ ngân phiếu có hiển thị hình nước châu Á!

Phiếu được đặt dưới vỏ xách trên bàn (tượng hình nha )

Cái cây có nhiều chân nhiều cẳng rậm rạp gọi là cây Sâm

 • 1)Chứng chỉ, cái dấu hiệu để nêu tên cho dễ nhận. Như hối phiếu [匯票] cái phiếu đổi lấy tiền bạc.
 • 2)Một âm là tiêu. Lửa lém, lửa bay.
 • 3)Lại một âm là phiêu. Nhẹ nhàng, nhanh.
Ví dụ Hiragana Nghĩa
いっぴょう một phiếu
でんぴょう giấy nợ; hóa đơn
入金 にゅうきんひょう Hóa đơn gửi tiền (vào tài khoản); hóa đơn nhập tiền (vào tài khoản)
げんぴょう cuống vé
反対 はんたいひょう phiếu chống
Ví dụ Âm Kun
ふひょう PHÓ PHIẾUMột miếng sắt nhỏ bịt đầu dây giày hoặc nhãn
しひょう TỬ PHIẾULá phiếu vô ích (phiếu đã bầu cho người không trúng cử)
きひょう KHỞI PHIẾUVấn đề (của) một chứng chỉ
ふひょう PHỤ PHIẾUMột miếng sắt nhỏ bịt đầu dây giày hoặc nhãn
とくひょう ĐẮC PHIẾUSố phiếu
Ví dụHiraganaHán ViệtNghĩa
Onyomi

KANJ TƯƠNG TỰ

 • 栗粟剽漂嫖慓標瓢祟禁蒜宗奈示縹驃尉祭崇捺淙款形妍枅刑開併型荊剏垪屏丼笄胼迸餅寿邦昇斉奔
VÍ DỤ PHỔ BIẾN
 • 票(ひょう)
  Nhãn, lá phiếu, bỏ phiếu
 • 白票(はくひょう)
  Lá phiếu trắng
 • 得票(とくひょう)
  Số phiếu bầu
 • 一票(いっぴょう)
  Lá phiếu
 • 伝票(でんぴょう)
  Phiếu bán hàng, chứng từ
 • 住民票(じゅうみんひょう)
  Thẻ cư trú
 • 固定票(こていひょう)
  Phiếu bầu vững chắc, hỗ trợ vững chắc
 • 浮動票(ふどうひょう)
  Phiếu bầu
 • 投票する(とうひょうする)
  Bỏ phiếu
 • 開票する(かいひょうする)
  Kiểm phiếu

Tác giả Tiếng Nhật Đơn Giản

📢 Trên con đường dẫn đến THÀNH CÔNG, không có DẤU CHÂN của những kẻ LƯỜI BIẾNG


Mình là người sáng lập và quản trị nội dung cho trang Tiếng Nhật Đơn Giản
Những bài viết trên trang Tiếng Nhật Đơn Giản đều là kiến thức, trải nghiệm thực tế, những điều mà mình học hỏi được từ chính những đồng nghiệp Người Nhật của mình.

Hy vọng rằng kinh nghiệm mà mình có được sẽ giúp các bạn hiểu thêm về tiếng nhật, cũng như văn hóa, con người nhật bản. TIẾNG NHẬT ĐƠN GIẢN !

+ Xem thêm