Created with Raphaël 2.1.21234567

Số nét

7

Cấp độ

JLPTN4

Bộ phận cấu thành

Hán tự

CỨU

Nghĩa
Nghiên cứu, học tập
Âm On
キュウ
Âm Kun
きわ.める
Nanori
きゅ
Đồng âm
九久旧救柾玖鳩尻臼韭龜
Đồng nghĩa
研学習知鑑
Trái nghĩa
Giải nghĩa
Cùng cực, kết cục. Xét tìm. Mưu. Thác trong khe núi. Giải nghĩa chi tiết

MẸO NHỚ NHANH

Giải Nghĩa kanji 究

Nghiên cứu () cái huyệt () sâu 9 () thước

9 năm ( CỬU) trong Hang ( HUYỆT) để nghiên CỨU ().
Hoặc học theo Hình - Thanh: CỬU ==> CỨU , CÔNG ==> KHÔNG

Chui xuống huyệt để nghiên cứu xác chết 9 lần, mất vệ sinh vl

Tu luyện 9 năm trong hang

Dùng SỨC bấm HUYỆT để CỨU người

ở trong han 9 năm để nghiên CỨU

Dưới mái nhà 8 9 đánh nha Cứu 9

Nghiên cứu 9 điểm huyệt

 • 1)Cùng cực, kết cục. Như cứu cánh [究竟] xét cùng.
 • 2)Xét tìm. Như nghiên cứu [研究] nghiền ngẫm xét tìm, tra cứu [查究] xem xét tìm tòi.
 • 3)Mưu.
 • 4)Thác trong khe núi.
Ví dụ Hiragana Nghĩa
がっきゅう sự học; sự nghiên cứu
たんきゅう sự theo đuổi; sự tìm kiếm
けんきゅう sự học tập; sự nghiên cứu; học tập; nghiên cứu
けんきゅうしつ phòng nghiên cứu
けんきゅうしょ trung tâm nghiên cứu
Ví dụ Âm Kun
める きわめる CỨUBồi dưỡng
道をめる みちをきわめる Đắc đạo
奥義をめる おうぎをきわめる Tới người chủ những bí mật (của) một nghệ thuật
本質をめる ほんしつをきわめる Thấu suốt
Ví dụHiraganaHán ViệtNghĩa
Onyomi
きゅうり CỨU LÍHọc (của) những pháp luật tự nhiên
がっきゅう HỌC CỨUSự học
たんきゅう THAM CỨUSự theo đuổi
する たんきゅう THAM CỨUTheo đuổi
こうきゅう CÔNG CỨUSự chuyên tâm nghiên cứu
Ví dụHiraganaHán ViệtNghĩa
くっきょう CỨU CÁNHTuyệt diệu
Ví dụHiraganaHán ViệtNghĩa

KANJ TƯƠNG TỰ

 • 空突穹穴窄穿窕窃倥窈控窓啌腔窗窟搾窪窮窶
VÍ DỤ PHỔ BIẾN
 • 究極(きゅうきょく)
  Tối thượng
 • 研究する(けんきゅうする)
  Nghiên cứu [vt]
 • 追究する(ついきゅうする)
  Điều tra kỹ lưỡng
 • 探究する(たんきゅうする)
  Tìm kiếm [vt]
 • 究める(きわめる)
  Bậc thầy

Tác giả Tiếng Nhật Đơn Giản

📢 Trên con đường dẫn đến THÀNH CÔNG, không có DẤU CHÂN của những kẻ LƯỜI BIẾNG


Mình là người sáng lập và quản trị nội dung cho trang Tiếng Nhật Đơn Giản
Những bài viết trên trang Tiếng Nhật Đơn Giản đều là kiến thức, trải nghiệm thực tế, những điều mà mình học hỏi được từ chính những đồng nghiệp Người Nhật của mình.

Hy vọng rằng kinh nghiệm mà mình có được sẽ giúp các bạn hiểu thêm về tiếng nhật, cũng như văn hóa, con người nhật bản. TIẾNG NHẬT ĐƠN GIẢN !

+ Xem thêm