Created with Raphaël 2.1.21234765891011

Số nét

11

Cấp độ

JLPTN1

Bộ phận cấu thành

Hán tự

HUYỀN

Nghĩa
Dây đàn
Âm On
ゲン
Âm Kun
いと
Đồng âm
県懸玄幻弦絢喧舷
Đồng nghĩa
弦線音弓
Trái nghĩa
Giải nghĩa
Dây đàn. Xe tơ sống xát keo vào để làm dây đàn gọi là huyền. Đời xưa ví vợ chồng như đàn sắt đàn cầm, cho nên vợ chết gọi là đoạn huyền [斷絃], lại lấy vợ nữa gọi là tục huyền [續絃]. Có khi viết là huyền [弦]. Giải nghĩa chi tiết

MẸO NHỚ NHANH

Giải Nghĩa kanji 絃

Dây đàn làm bằng chỉ đen

Sợi chỉ mài đen HUYỀN dùng làm dây đàn

DÂY ĐÀN được làm từ sợi CHỈ HUYỀN bí

  • 1)
Ví dụ Hiragana Nghĩa
Ví dụ Âm Kun
ごげん NGŨ HUYỀNTừ nguyên
げんか HUYỀN CAVừa đánh đàn vừa ca hát
さんげん TAM HUYỀNĐàn Nhật ba dây
げんせい HUYỀN THANHKêu (của) những chuỗi
げんがく HUYỀN LẠCÂm nhạc bộ dây
Ví dụHiraganaHán ViệtNghĩa
Onyomi

KANJ TƯƠNG TỰ

  • 絞統素経舷率衒紺細終紹紳組紬累絅絋紮紲紿
VÍ DỤ PHỔ BIẾN

Tác giả Tiếng Nhật Đơn Giản

📢 Trên con đường dẫn đến THÀNH CÔNG, không có DẤU CHÂN của những kẻ LƯỜI BIẾNG


Mình là người sáng lập và quản trị nội dung cho trang Tiếng Nhật Đơn Giản
Những bài viết trên trang Tiếng Nhật Đơn Giản đều là kiến thức, trải nghiệm thực tế, những điều mà mình học hỏi được từ chính những đồng nghiệp Người Nhật của mình.

Hy vọng rằng kinh nghiệm mà mình có được sẽ giúp các bạn hiểu thêm về tiếng nhật, cũng như văn hóa, con người nhật bản. TIẾNG NHẬT ĐƠN GIẢN !

+ Xem thêm