Created with Raphaël 2.1.212346578910

Số nét

10

Cấp độ

JLPTN2

Bộ phận cấu thành

 • 丿
 • 丿
 • 丿
 • 丿
 • 丿丿
 • 丿丿
 • 丿丿
 • 丿丿
Hán tự

CANH

Nghĩa
Canh tác, trồng trọt
Âm On
コウ
Âm Kun
たがや.す
Nanori
こお
Đồng âm
警景境競更憬
Đồng nghĩa
労作創働
Trái nghĩa
Giải nghĩa
Cầy ruộng. Phàm dùng sức làm một việc gì khó nhọc mới được miếng ăn đều gọi là canh. Gắng sức làm không mỏi cũng gọi là canh. Giải nghĩa chi tiết

MẸO NHỚ NHANH

Giải Nghĩa kanji 耕

Cầy bừa, CANH tác xong thì đặt cái CẦY (lỗi) bên cạnh cái GIẾNG nghỉ ngơi

Cày đấy, rồi bơm nước từ giếng vào ruộng để canh tác

Làm cày và xây giếng là có thể CANH tác gieo trồng

Canh Tác có 3 cái Cây nhưng vẫn phải Rào lại cho chắc.

 • 1)Cầy ruộng. Như canh tác [耕作] cầy cấy, chỉ việc làm ruộng.
 • 2)Phàm dùng sức làm một việc gì khó nhọc mới được miếng ăn đều gọi là canh. Như thiệt canh [舌耕] cầy bằng lưỡi (tức dạy học); bút canh [筆耕] viết thuê, v.v.
 • 3)Gắng sức làm không mỏi cũng gọi là canh.
Ví dụ Hiragana Nghĩa
ひっこうりょう phí sao chép
たがやす bưởi; cày; cấy; cầy; cày bừa; cày cấy
こうさく canh tác; sự canh tác
作地 こうさくち đất trồng trọt; đất canh tác
作者 こうさくしゃ Người trồng trọt; người canh tác
Ví dụ Âm Kun
たがやす CANHBưởi
やす たがやす CANHCuốc
田をたをたがやす ĐIỀN CANHCanh điền
Ví dụHiraganaHán ViệtNghĩa
Onyomi
こうぐ CANH CỤNhững dụng cụ làm nông
こうど CANH THỔLớp đất mặt để trồng trọt
こうち CANH ĐỊAĐất canh tác
ばこう MÃ CANHSự dùng ngựa để làm nông
みこうち VỊ CANH ĐỊABỏ hoang hạ cánh
Ví dụHiraganaHán ViệtNghĩa

KANJ TƯƠNG TỰ

 • 耗耘耙耜洙塗耡誄耨耒藉藕籍財殊珠途梼梏垢
VÍ DỤ PHỔ BIẾN
 • 耕作(こうさく)
  Nông nghiệp
 • 耕地(こうち)
  Đất canh tác
 • 耕運機(こううんき)
  Máy kéo nông trại
 • 農耕(のうこう)
  Nông nghiệp, trồng trọt
 • 耕す(たがやす)
  Cày [vt]

Tác giả Tiếng Nhật Đơn Giản

📢 Trên con đường dẫn đến THÀNH CÔNG, không có DẤU CHÂN của những kẻ LƯỜI BIẾNG


Mình là người sáng lập và quản trị nội dung cho trang Tiếng Nhật Đơn Giản
Những bài viết trên trang Tiếng Nhật Đơn Giản đều là kiến thức, trải nghiệm thực tế, những điều mà mình học hỏi được từ chính những đồng nghiệp Người Nhật của mình.

Hy vọng rằng kinh nghiệm mà mình có được sẽ giúp các bạn hiểu thêm về tiếng nhật, cũng như văn hóa, con người nhật bản. TIẾNG NHẬT ĐƠN GIẢN !

+ Xem thêm