Created with Raphaël 2.1.21234567891011

Số nét

11

Cấp độ

JLPTN3

Bộ phận cấu thành

Hán tự

THUYỀN

Nghĩa
Cái thuyền
Âm On
セン
Âm Kun
ふね ふな~ ふな.
Nanori
Đồng âm
竣詮
Đồng nghĩa
舟舶帆車搬
Trái nghĩa
Giải nghĩa
Cái thuyền, chữ để gọi chung các thuyền. Nguyễn Trãi [阮廌] : Cố sơn tạc dạ triền thanh mộng, Nguyệt mãn Bình Than tửu mãn thuyền [故山昨夜纏清夢, 月滿平灘酒滿船] (Mạn hứng [漫興]) Núi cũ đêm qua vương vấn mộng, Trăng ngập đầy sông (Bình Than); rượu ngập thuyền. Giải nghĩa chi tiết

MẸO NHỚ NHANH

Giải Nghĩa kanji 船

Thuyền (THUYỀN ) chu (CHU ) du qua 8 (BÁT ) cửa khẩu (KHẨU )

Thuyền nhỏ Chu du qua 8 cửa Khẩu thành Thuyền lớn

Một tháng thuyền đi qua 8 cửa khẩu

Chu du qua Tám cửa Khẩu trên chiếc Thuyền này.

 • 1)Cái thuyền, chữ để gọi chung các thuyền. Nguyễn Trãi [阮廌] : Cố sơn tạc dạ triền thanh mộng, Nguyệt mãn Bình Than tửu mãn thuyền [故山昨夜纏清夢, 月滿平灘酒滿船] (Mạn hứng [漫興]) Núi cũ đêm qua vương vấn mộng, Trăng ngập đầy sông (Bình Than); rượu ngập thuyền.
Ví dụ Hiragana Nghĩa
じょうせんけん vé tàu
代替 だいたいせん tàu thay thế
伝道 でんどうせん thuyền của người truyền giáo
にゅうせん sự tới nơi của tàu thuyền
でふね sự nhổ neo
Ví dụ Âm Kun
ふなに THUYỀN HÀHàng hóa
ふなじ THUYỀN LỘCuộc du lịch xa bằng đường biển
ふなぬし THUYỀN CHỦChủ tàu
乗り ふなのり THUYỀN THỪAThủy thủ
ふなびと THUYỀN NHÂNNgười chèo thuyền
Ví dụHiraganaHán ViệtNghĩa
でふね XUẤT THUYỀNSự nhổ neo
よふね DẠ THUYỀNThuyền đêm
ふねか THUYỀN CABài hò
入り いりふね NHẬP THUYỀNThuyền cập bến
ぜんふね TOÀN THUYỀNToàn bộ hàng
Ví dụHiraganaHán ViệtNghĩa
Onyomi
げせん HẠ THUYỀNSự rời tàu
わせん HÒA THUYỀNThuyền gỗ kiểu Nhật
ぼせん MẪU THUYỀNTàu cung cấp đồ đạc dự trữ cho các tàu nhỏ hay đông lạnh
きせん KHÍ THUYỀNThuyền máy
かせん HÀ THUYỀNTàu
Ví dụHiraganaHán ViệtNghĩa

KANJ TƯƠNG TỰ

 • 般舸娯茣舩蜈哄枳誤沿呉束吩只叭袞貴員唄速悚
VÍ DỤ PHỔ BIẾN
 • 船舶(せんぱく)
  Tàu [n.]
 • 船長(せんちょう)
  Thuyền trưởng
 • 汽船(きせん)
  Tàu hơi nước
 • 造船(ぞうせん)
  Đóng tàu
 • 風船(ふうせん)
  Bóng bay
 • 船(ふね)
  Tàu, thuyền, tàu thủy
 • 屋形船(やかたぶね)
  Du thuyền, nhà thuyền
 • 助け船(たすけぶね)
  Xuồng cứu hộ, giúp đỡ
 • 船乗り(ふなのり)
  Thủy thủ
 • 船旅(ふなたび)
  Chuyến đi bằng thuyền

Tác giả Tiếng Nhật Đơn Giản

📢 Trên con đường dẫn đến THÀNH CÔNG, không có DẤU CHÂN của những kẻ LƯỜI BIẾNG


Mình là người sáng lập và quản trị nội dung cho trang Tiếng Nhật Đơn Giản
Những bài viết trên trang Tiếng Nhật Đơn Giản đều là kiến thức, trải nghiệm thực tế, những điều mà mình học hỏi được từ chính những đồng nghiệp Người Nhật của mình.

Hy vọng rằng kinh nghiệm mà mình có được sẽ giúp các bạn hiểu thêm về tiếng nhật, cũng như văn hóa, con người nhật bản. TIẾNG NHẬT ĐƠN GIẢN !

+ Xem thêm