Created with Raphaël 2.1.2123546879111012

Số nét

12

Cấp độ

JLPTN1

Bộ phận cấu thành

Hán tự

OA

Nghĩa
Con nhái, ếch, ếch nhái
Âm On
Âm Kun
かえる かわず みだ.ら
Đồng âm
渦倭鍋歪
Đồng nghĩa
Trái nghĩa
Giải nghĩa
Một giống động vật có xương sống, ở được cả nước cả cạn. Con ếch tục gọi là kim tuyến oa [金線蛙], là điền kê [田雞], là thủy kê tử [水雞子]. Con chẫu gọi là thanh oa [青蛙], lại gọi là vũ oa [雨蛙]. Con cóc gọi là thiềm thừ [蟾蜍]. Ễnh ương gọi là hà mô [蝦蟆]. Giống ếch, giống chẫu hay kêu hay giận cho nên tiếng nhạc dâm gọi là oa thanh [蛙聲], phát cáu gọi là oa nộ [蛙怒]. Giải nghĩa chi tiết

MẸO NHỚ NHANH

Giải Nghĩa kanji 蛙

Ếch ăn côn trùng cả trên và dưới mặt đất

Côn trùng sống trên mặt đất và dưới đất (nước) là con ẾCH

ẾCH tiến hóa từ loài côn TRÙNG sống dưới 2 lớp ĐẤT

NGỌC KHUÊ cho ẾCH ăn CÔN TRÙNG

  • 1)Một giống động vật có xương sống, ở được cả nước cả cạn.
  • 2)Con ếch tục gọi là kim tuyến oa [金線蛙], là điền kê [田雞], là thủy kê tử [水雞子].
  • 3)Con chẫu gọi là thanh oa [青蛙], lại gọi là vũ oa [雨蛙].
  • 4)Con cóc gọi là thiềm thừ [蟾蜍].
  • 5)Ễnh ương gọi là hà mô [蝦蟆].
  • 6)Giống ếch, giống chẫu hay kêu hay giận cho nên tiếng nhạc dâm gọi là oa thanh [蛙聲], phát cáu gọi là oa nộ [蛙怒].
Ví dụ Hiragana Nghĩa
Ví dụ Âm Kun
こかえる TỬ OANhái
かえるまた OA HỰUUốn cong làm bằng gỗ hỗ trợ ở trên (của) chùm (tia) chính (của) một cái nhà
かえるまた OA CỔUốn cong làm bằng gỗ hỗ trợ ở trên (của) chùm (tia) chính (của) một cái nhà
跳び かえるとび OA KHIÊUTrò nhảy ngựa
すみかえる GIÁC OALoài ếch có sừng
Ví dụHiraganaHán ViệtNghĩa
井の中の いのなかのかわず Người không biết gì về thế giới thực
Ví dụHiraganaHán ViệtNghĩa
Onyomi

KANJ TƯƠNG TỰ

  • 蟯蛮蛭堙堯触蜂蜆蛋蚶蚯蛆畦堆埜堊堋袿蝕蜩
VÍ DỤ PHỔ BIẾN

Tác giả Tiếng Nhật Đơn Giản

📢 Trên con đường dẫn đến THÀNH CÔNG, không có DẤU CHÂN của những kẻ LƯỜI BIẾNG


Mình là người sáng lập và quản trị nội dung cho trang Tiếng Nhật Đơn Giản
Những bài viết trên trang Tiếng Nhật Đơn Giản đều là kiến thức, trải nghiệm thực tế, những điều mà mình học hỏi được từ chính những đồng nghiệp Người Nhật của mình.

Hy vọng rằng kinh nghiệm mà mình có được sẽ giúp các bạn hiểu thêm về tiếng nhật, cũng như văn hóa, con người nhật bản. TIẾNG NHẬT ĐƠN GIẢN !

+ Xem thêm