Created with Raphaël 2.1.212453768910

Số nét

10

Cấp độ

JLPTN2

Bộ phận cấu thành

Hán tự

BỊ, BÍ

Nghĩa
Chịu, che chở, che phủ
Âm On
Âm Kun
こうむ.る おお.う かぶ.る かぶ.せる かぶせ.る
Nanori
ぎぬ
Đồng âm
費比備否彼秘悲皮疲碑泌罷
Đồng nghĩa
皮抱覆掩遮
Trái nghĩa
Giải nghĩa
Áo ngủ. Đắp trùm. Bị, chịu. Phàm sự gì ở ngoài mà liên lụy đến đều gọi là bị. Mặt ngoài, bề ngoài. Đồ trang sức trên đầu. Bộ đồ. Một âm là bí. Đội, vác. Giải nghĩa chi tiết

MẸO NHỚ NHANH

Giải Nghĩa kanji 被

Lấy trộm bộ y phục bằng da khiến hắn trở thành bị  cáo.

Người bị hại bị rách cả áo hở hết cả da

Bộ Y phục ngoài Da dễ Bị thiệt hại

ÁO BỊ rách hở DA

Bì bị áo che

Y phục dùng để che DA (gọi là BỊ)

  • 1)Áo ngủ.
  • 2)Đắp trùm. Như quang bị tứ biểu [光被四表] sáng khắp cả bốn cõi.
  • 3)Bị, chịu. Như bị cáo [被告] kẻ bị cáo mách.
  • 4)Phàm sự gì ở ngoài mà liên lụy đến đều gọi là bị. Như bị lụy [被累] bị liên lụy.
  • 5)Mặt ngoài, bề ngoài.
  • 6)Đồ trang sức trên đầu.
  • 7)Bộ đồ.
  • 8)Một âm là bí. Kịp đến.
  • 9)Đội, vác.
Ví dụ Hiragana Nghĩa
げんぴ Nguyên cáo và bị cáo; bên nguyên và bên bị
がいひ lớp phủ ngoài; lớp bao ngoài; vỏ ngoài; vỏ bọc
ねこかぶり chó sói đội lốt cừu; sự giả bộ ngây thơ, vô tội
こもかぶり người ăn xin
おおう bao bọc; bao phủ
Ví dụ Âm Kun
おおう BỊBao bọc
Ví dụHiraganaHán ViệtNghĩa
引っひっかぶる DẪN BỊTới sự cầm ở trên chính mình
買いかいかぶる MÃI BỊSự đánh giá quá cao['ouvər'estimeit]
かぶる,こうむる BỊChao đảo
Ví dụHiraganaHán ViệtNghĩa
せる かぶせる BỊĐẩy (trách nhiệm)
土をせる どをかぶせる Tới vỏ với trái đất
歯に金をせる はにきんをかぶせる Tới vương miện một răng với vàng
Ví dụHiraganaHán ViệtNghĩa
こうむる BỊChuốc lấy
ご免ごめんこうむる MIỄN BỊMiễn cho
御免ごめんこうむる NGỰ MIỄN BỊĐể được tha lỗi từ
泥をどろをこうむる NÊ BỊĐể được bao trùm với bùn
恩恵をおんけいをこうむる Tới thị phần trong lợi ích
Ví dụHiraganaHán ViệtNghĩa
Onyomi
はんひ BÁN BỊHappi phủ lên
がいひ NGOẠI BỊLớp phủ ngoài
はなひ HOA BỊBao hoa (thực vật học)
ひこく BỊ CÁOBị cáo
ひがい BỊ HẠIThiệt hại
Ví dụHiraganaHán ViệtNghĩa

KANJ TƯƠNG TỰ

  • 疲玻波彼披坡陂鞁皮破皰婆菠皸皹皺皴跛碆簸
VÍ DỤ PHỔ BIẾN

Tác giả Tiếng Nhật Đơn Giản

📢 Trên con đường dẫn đến THÀNH CÔNG, không có DẤU CHÂN của những kẻ LƯỜI BIẾNG


Mình là người sáng lập và quản trị nội dung cho trang Tiếng Nhật Đơn Giản
Những bài viết trên trang Tiếng Nhật Đơn Giản đều là kiến thức, trải nghiệm thực tế, những điều mà mình học hỏi được từ chính những đồng nghiệp Người Nhật của mình.

Hy vọng rằng kinh nghiệm mà mình có được sẽ giúp các bạn hiểu thêm về tiếng nhật, cũng như văn hóa, con người nhật bản. TIẾNG NHẬT ĐƠN GIẢN !

+ Xem thêm