Created with Raphaël 2.1.213245678910

Số nét

10

Cấp độ

JLPTN3

Bộ phận cấu thành

Hán tự

Nghĩa
Ghi chép
Âm On
Âm Kun
しる.す
Nanori
のり
Đồng âm
期機近示技紀居己既旗岐枝奇寄棋祈騎碁幾忌伎磯其几彐祇畿
Đồng nghĩa
書紀録
Trái nghĩa
Giải nghĩa
Nhớ, nhớ kĩ cho khỏi quên. Ghi chép. Phàm cuốn sách nào ghi chép các sự vật đều gọi là kí. Tờ bồi. Phàm giấy má gì mà những người có quan hệ vào đấy đều phải viết tên mình vào để làm ghi đều gọi là kí. Dấu hiệu. Giải nghĩa chi tiết

MẸO NHỚ NHANH

Giải Nghĩa kanji 記

Bản thân (KỈ ) dùng nhật () để ghi lại những lời () hay ý đẹp

NGÔN ngữ chỉ bản thân( KỈ) mình biết là nhật KÍ

Kí ức về lời nói của em 2 năm trước làm tôi nhớ mãi không quên.

Tâm đang để ý tới kí ức

Viết lại lời nói mà bản thân thấy hay vào nhật KÍ

 • 1)Nhớ, nhớ kĩ cho khỏi quên. Như kí tụng [記誦] học thuộc cho nhớ.
 • 2)Ghi chép. Như kí quá [記過] ghi chép lỗi lầm đã làm ra.
 • 3)Phàm cuốn sách nào ghi chép các sự vật đều gọi là kí. Như Lễ Kí [禮記] sách chép các lễ phép, du kí [遊記] sách chép các sự đã nghe đã thấy trong khi đi chơi, v.v .
 • 4)Tờ bồi. Người giữ về việc giấy má sổ sách gọi là thư kí [書記].
 • 5)Phàm giấy má gì mà những người có quan hệ vào đấy đều phải viết tên mình vào để làm ghi đều gọi là kí.
 • 6)Dấu hiệu.
Ví dụ Hiragana Nghĩa
ふき phụ lục
でんき sự tích; tiểu sử; lý lịch
でんきもの Tiểu sử
へいき sự viết sát vào với nhau
れっき liệt kê
Ví dụ Âm Kun
しるすĐánh dấu
書きかきしるす THƯ KÍViết
すべき しるすべきĐáng kể
Ví dụHiraganaHán ViệtNghĩa
Onyomi
かき HẠ KÍSau đây
ふき PHÓ KÍPhụ lục
いき VỊ KÍVăn bản trình ra khi nhậm chức
さき TÁ KÍGhi bên trái
こき CỔ KÍNhững bản ghi cổ xưa
Ví dụHiraganaHán ViệtNghĩa

KANJ TƯƠNG TỰ

 • 訓討這訐訌配訪計信訂訃詐証訝詛詆詈祀誦忌
VÍ DỤ PHỔ BIẾN
 • 記事(きじ)
  Tin bài
 • 記者(きしゃ)
  Phóng viên
 • 記号(きごう)
  Biểu tượng
 • 記念日(きねんび)
  Ngày kỷ niệm
 • 日記(にっき)
  Nhật ký
 • 伝記(でんき)
  Tiểu sử
 • 下記(かき)
  Những điều được đề cập dưới đây (viết)
 • 記憶する(きおくする)
  Nhớ
 • 記録する(きろくする)
  Hồ sơ, tài liệu [vt]
 • 記入する(きにゅうする)
  Điền vào các mẫu đơn
 • 暗記する(あんきする)
  Ghi nhớ, học thuộc lòng
 • 記す(しるす)
  Viết ra

Tác giả Tiếng Nhật Đơn Giản

📢 Trên con đường dẫn đến THÀNH CÔNG, không có DẤU CHÂN của những kẻ LƯỜI BIẾNG


Mình là người sáng lập và quản trị nội dung cho trang Tiếng Nhật Đơn Giản
Những bài viết trên trang Tiếng Nhật Đơn Giản đều là kiến thức, trải nghiệm thực tế, những điều mà mình học hỏi được từ chính những đồng nghiệp Người Nhật của mình.

Hy vọng rằng kinh nghiệm mà mình có được sẽ giúp các bạn hiểu thêm về tiếng nhật, cũng như văn hóa, con người nhật bản. TIẾNG NHẬT ĐƠN GIẢN !

+ Xem thêm