Created with Raphaël 2.1.214325687910111213

Số nét

13

Cấp độ

JLPTN1

Bộ phận cấu thành

  • 丿
Hán tự

Nghĩa
Khoe. Lạ lùng. Lừa dối.
Âm On
Âm Kun
わび わび.しい かこつ .びる わび.る
Đồng âm
砂紗裟沙乍
Đồng nghĩa
虚虜幻偽妄謀
Trái nghĩa
Giải nghĩa
Khoe. Lạ lùng. Lừa dối. Giải nghĩa chi tiết

MẸO NHỚ NHANH

Giải Nghĩa kanji 詫

Đến tận nhà nói lời xin lỗi để mong Sá (Xá) tội

(SÁ): xin lỗi
(SÁ): cô đơn
(TRÁ): tặc lưỡi
(THÁC): ủy thác, giao nhiệm vụ cho ai đó, cầu xin
(THÁC): {đồng nghĩa với chữ }

Nói lời xin lỗi (SÁ) với người trong nhà

Vào nhà riêng nói lời đường mật là được Sá tội ngay

  • 1)
Ví dụ Hiragana Nghĩa
Ví dụ Âm Kun
わびSự xin lỗi
びる わびるXin lỗi
び入る わびいる SÁ NHẬPXin lỗi chân thành
び寂び わびさび SÁ TỊCHVẻ đẹp "chưa hoàn hảo"
び言 わびごと SÁ NGÔNLời xin lỗi
Ví dụHiraganaHán ViệtNghĩa
びる わびるXin lỗi
Ví dụHiraganaHán ViệtNghĩa
びる わびるXin lỗi
Ví dụHiraganaHán ViệtNghĩa
Onyomi

KANJ TƯƠNG TỰ

  • 託咤侘宅誠誘誥詐詑誼諾誕蝨諚諠宮窄訊浤訖
VÍ DỤ PHỔ BIẾN

Tác giả Tiếng Nhật Đơn Giản

📢 Trên con đường dẫn đến THÀNH CÔNG, không có DẤU CHÂN của những kẻ LƯỜI BIẾNG


Mình là người sáng lập và quản trị nội dung cho trang Tiếng Nhật Đơn Giản
Những bài viết trên trang Tiếng Nhật Đơn Giản đều là kiến thức, trải nghiệm thực tế, những điều mà mình học hỏi được từ chính những đồng nghiệp Người Nhật của mình.

Hy vọng rằng kinh nghiệm mà mình có được sẽ giúp các bạn hiểu thêm về tiếng nhật, cũng như văn hóa, con người nhật bản. TIẾNG NHẬT ĐƠN GIẢN !

+ Xem thêm