Created with Raphaël 2.1.2143256798101112141315

Số nét

15

Cấp độ

JLPTN3, N1

Bộ phận cấu thành

Hán tự

LUẬN, LUÂN

Nghĩa
Tranh cãi, bàn luận
Âm On
ロン
Âm Kun
Đồng âm
輪倫綸
Đồng nghĩa
議諍話返伝
Trái nghĩa
Giải nghĩa
Bàn bạc, xem xét sự vật, rồi nói cho rõ phải trái gọi là luận. Lối văn luận, đem một vấn đề ra mà thảo luận cho rõ lợi hại nên chăng gọi là bài luận. Xử án. Nghĩ. Kén chọn. So sánh. Giải nghĩa chi tiết

MẸO NHỚ NHANH

Giải Nghĩa kanji 論

Dưới mái nhà (), bàn luận () về ngôn () từ trong quyển sách ()

Ngôn cộng luân là ngôn luận

Lời nói bàn Luận về 1 quyển Sách dưới mái nhà

Tranh luận nói về nhà tù côn lôn

Các cao thủ thường bàn LUẬN NÓI CHUYỆN trên núi côn LÔN

Lời ( NGÔN) ở côn LÔN () là công luận

Hãy Bàn luận với người đọc nhiều Sách ()

 • 1)Bàn bạc, xem xét sự vật, rồi nói cho rõ phải trái gọi là luận. Như công luận [公論] lời bàn chung của số đông người, dư luận [輿論] lời bàn của xã hội công chúng.
 • 2)Lối văn luận, đem một vấn đề ra mà thảo luận cho rõ lợi hại nên chăng gọi là bài luận.
 • 3)Xử án.
 • 4)Nghĩ.
 • 5)Kén chọn.
 • 6)So sánh. Cũng đọc là chữ luân.
Ví dụ Hiragana Nghĩa
せろん
よろん
bia miệng; công luận
二元 にげんろん Thuyết nhị nguyên (triết học)
もちろん đương nhiên
げんろん nguyên lý; nguyên tắc
はんろん phản luận; sự bác bỏ
Ví dụ Âm Kun
よろん DỮ LUẬNDư luận
せろん THẾ LUẬNBia miệng
しろん SỬ LUẬNLuận thuyết lịch sử
ぐろん NGU LUẬNLý lẽ ngu ngốc
じろん TRÌ LUẬNQuan điểm
Ví dụHiraganaHán ViệtNghĩa
Onyomi

KANJ TƯƠNG TỰ

 • 輪棆崙崘淪諞龠倫侖諭誡綸詮診刪冊蝙籥褊鑰
VÍ DỤ PHỔ BIẾN
 • 論じる(ろんじる)
  Tranh luận, thảo luận
 • 論文(ろんぶん)
  Luận án
 • 論拠(ろんきょ)
  Cơ sở của một cuộc tranh luận
 • 論理的な(ろんりてきな)
  Hợp lý
 • 論外な(ろんがいな)
  Ra câu hỏi
 • 議論する(ぎろんする)
  Tranh luận, thảo luận
 • 理論(りろん)
  Lý thuyết
 • 結論(けつろん)
  Phần kết luận
 • 世論(よろん/せろん)
  Dư luận
 • 評論(ひょうろん)
  Phê bình
 • 卒論(そつろん)
  Luận án cử nhân
 • 勿論(もちろん)
  Tất nhiên, không cần phải nói

Tác giả Tiếng Nhật Đơn Giản

📢 Trên con đường dẫn đến THÀNH CÔNG, không có DẤU CHÂN của những kẻ LƯỜI BIẾNG


Mình là người sáng lập và quản trị nội dung cho trang Tiếng Nhật Đơn Giản
Những bài viết trên trang Tiếng Nhật Đơn Giản đều là kiến thức, trải nghiệm thực tế, những điều mà mình học hỏi được từ chính những đồng nghiệp Người Nhật của mình.

Hy vọng rằng kinh nghiệm mà mình có được sẽ giúp các bạn hiểu thêm về tiếng nhật, cũng như văn hóa, con người nhật bản. TIẾNG NHẬT ĐƠN GIẢN !

+ Xem thêm