Created with Raphaël 2.1.21234567108911

Số nét

11

Cấp độ

JLPTN3

Bộ phận cấu thành

Hán tự

TRÁCH, TRÁI

Nghĩa
Trách mắng, chỉ trích
Âm On
セキ
Âm Kun
.める
Đồng âm
沢宅措択咋債斎豸
Đồng nghĩa
戒非靡鞭任
Trái nghĩa
Giải nghĩa
Mong cầu, phận sự phải làm mà cầu cho tất phải làm cho trọn gọi là trách. Trách mắng. Đánh đòn. Hỏi vặn. Một âm là trái, cùng nghĩa với chữ trái [債] nợ. Giải nghĩa chi tiết

MẸO NHỚ NHANH

Giải Nghĩa kanji 責

Trách nhiệm của chủ là lấy thật nhiều của cải .

Sinh ra phải có trách nhiệm vs đồng tiền

Vì tiền vì đất trách nhiệm phát sinh

SINH THIẾU tiền phải có TRÁCH nhiệm trả lại

Trách nhiệm của Ông chủ là nuôi sò.

Vua giao bảo bối thì phải có trách nhiệm cất giữ

Ông vua lòi đầu TRÁCH mắng bảo bối

Vì Tiền (Bối) mà sinh () trách mắng nhau

Tiên bối trách mắng nhau

 • 1)Mong cầu, phận sự phải làm mà cầu cho tất phải làm cho trọn gọi là trách. Như trách nhậm [責任] phần việc mình gánh nhận, trách vọng [責望] yêu cầu kì vọng với nhau, phụ trách [負責] đảm nhận công việc.
 • 2)Trách mắng.
 • 3)Đánh đòn. Như trượng trách [杖責] đánh bằng gậy, si trách [笞責] đánh bằng roi.
 • 4)Hỏi vặn.
 • 5)Một âm là trái, cùng nghĩa với chữ trái [債] nợ.
Ví dụ Hiragana Nghĩa
めんせき sự miễn trách
いんせき sự nhận trách nhiệm
むせきにん sự vô trách nhiệm; vô trách nhiệm
じせき sự cắn rứt; sự tự trách; tự cắn rứt
げんせき trách nhiệm cho lời nói của mình; trách nhiệm đối với những lời phát ngôn của bản thân
Ví dụ Âm Kun
める せめる TRÁCHKết tội
金を払えとめる きんをはらえとせめる Đòi tiền
Ví dụHiraganaHán ViệtNghĩa
Onyomi
じせき TỰ TRÁCHSự cắn rứt
せきむ TRÁCH VỤNhiệm vụ
めんせき MIỄN TRÁCHSự miễn trách
しっせき SẤT TRÁCHLời khiển trách
もんせき VẤN TRÁCHSự khiển trách
Ví dụHiraganaHán ViệtNghĩa

KANJ TƯƠNG TỰ

 • 青債勣漬嘖積磧簀癪賛貶貳賎賍頏睛頚墳瞎膩績
VÍ DỤ PHỔ BIẾN
 • 責務(せきむ)
  Bổn phận
 • 責任(せきにん)
  Bổn phận, trách nhiệm
 • 責任感(せきにんかん)
  Tinh thần trách nhiệm
 • 重責(じゅうせき)
  Trách nhiệm nặng nề
 • 自責(じせき)
  Ân hận
 • 免責する(めんせきする)
  Miễn trách nhiệm
 • 叱責する(しっせきする)
  Quở trách quở trách
 • 責める(せめる)
  Lên án, đổ lỗi, chỉ trích

Tác giả Tiếng Nhật Đơn Giản

📢 Trên con đường dẫn đến THÀNH CÔNG, không có DẤU CHÂN của những kẻ LƯỜI BIẾNG


Mình là người sáng lập và quản trị nội dung cho trang Tiếng Nhật Đơn Giản
Những bài viết trên trang Tiếng Nhật Đơn Giản đều là kiến thức, trải nghiệm thực tế, những điều mà mình học hỏi được từ chính những đồng nghiệp Người Nhật của mình.

Hy vọng rằng kinh nghiệm mà mình có được sẽ giúp các bạn hiểu thêm về tiếng nhật, cũng như văn hóa, con người nhật bản. TIẾNG NHẬT ĐƠN GIẢN !

+ Xem thêm