Created with Raphaël 2.1.21253476891011

Số nét

10

Cấp độ

JLPTN1

Bộ phận cấu thành

Hán tự

GIÁ, NGHIỆN

Nghĩa
Ấy. Một âm là nghiện.
Âm On
シャ ゲン
Âm Kun
.う .い むか.える この
Đồng âm
者家加価夏仮稼斜嫁架遮茄椰耶嘉伽研
Đồng nghĩa
此哉佐沙坐
Trái nghĩa
Giải nghĩa
Ấy. Một âm là nghiện. Giải nghĩa chi tiết

MẸO NHỚ NHANH

Giải Nghĩa kanji 這

Trước khi tập nới thì nên tập bò...

Trẻ con thường hay vừa tập bò trên ĐƯỜNG vừa tập NÓI

Giá như Bò biết Nói

Vừa BÒ vừa NÓI trên ĐƯỜNG

Vừa NÓI vừa CHẠY vồ vập tới => là con ma đang BÒ

  • 1)
Ví dụ Hiragana Nghĩa
Ví dụ Âm Kun
はう GIÁ
Ví dụHiraganaHán ViệtNghĩa
いずる はいずる GIÁTới sự sự trượt
い出す はいだす GIÁ XUẤTBò ra
い出る はいでる GIÁ XUẤTBò ra khỏi
い松 はいまつ GIÁ TÙNGViệc bò héo hon
はいはい GIÁ GIÁDần dần
Ví dụHiraganaHán ViệtNghĩa
Onyomi

KANJ TƯƠNG TỰ

  • 謎譴記訓逐討訐訌連迺進訪逎計信退追訂訃迷
VÍ DỤ PHỔ BIẾN

Tác giả Tiếng Nhật Đơn Giản

📢 Trên con đường dẫn đến THÀNH CÔNG, không có DẤU CHÂN của những kẻ LƯỜI BIẾNG


Mình là người sáng lập và quản trị nội dung cho trang Tiếng Nhật Đơn Giản
Những bài viết trên trang Tiếng Nhật Đơn Giản đều là kiến thức, trải nghiệm thực tế, những điều mà mình học hỏi được từ chính những đồng nghiệp Người Nhật của mình.

Hy vọng rằng kinh nghiệm mà mình có được sẽ giúp các bạn hiểu thêm về tiếng nhật, cũng như văn hóa, con người nhật bản. TIẾNG NHẬT ĐƠN GIẢN !

+ Xem thêm