Created with Raphaël 2.1.2123457689101211

Số nét

12

Cấp độ

JLPTN2

Bộ phận cấu thành

Hán tự

NGUNG

Nghĩa
Góc
Âm On
グウ
Âm Kun
すみ
Đồng âm
Đồng nghĩa
角辻岐狭隙
Trái nghĩa
Giải nghĩa
Đất ngoài ven. Cạnh vuông, phàm vật gì vuông cũng đều có bốn cạnh. Quy vuông, một cách lấy vuông trong phép tính. Cạnh góc. Không cùng mọi người cùng chịu ơn trạch gọi là hướng ngung [向隅]. Giải nghĩa chi tiết

MẸO NHỚ NHANH

Giải Nghĩa kanji 隅

Ngu () hay sao mà phải đến vùng đất () xó xỉnh (NGUNG ) đó!

Mẹ chửi: "Tiên SƯ MI () bị NGU () hay sao mà đến VÙNG ĐẤT () XÓ XỈNH () đó!".

NGU gì mà phải Lung NGUNG trong XÓ

Bạn bè mà Ngu thì cho ngồi vào Góc

Bạn [B] có biết 4 người kia ngồi ở góc ruộng [ĐIỀN] làm gì không ?

4 thằng Ngu Bao quanh 4 Góc Ruộng

 • 1)Đất ngoài ven. Như hải ngung [海隅] ngoài góc bể.
 • 2)Cạnh vuông, phàm vật gì vuông cũng đều có bốn cạnh. Sách Luận ngữ [論語] nói cử nhất ngung bất dĩ tam ngung phản [舉一隅不以三隅反] (Thuật nhi [述而]) cất một góc không biết xét đến ba góc kia, ý nói cho biết cái này mà không hay tìm hiểu tới cái kia vậy.
 • 3)Quy vuông, một cách lấy vuông trong phép tính.
 • 4)Cạnh góc. Người biết phân biệt nên chăng không có lấy càn gọi là liêm ngung [廉隅].
 • 5)Không cùng mọi người cùng chịu ơn trạch gọi là hướng ngung [向隅].
Ví dụ Hiragana Nghĩa
いちぐう mọi ngóc ngách; xó xỉnh; góc
なんぐう Góc phía Nam
よすみ bốn góc
かたすみ góc; góc khuất
すみずみ ngóc ngách xó xỉnh; khắp nơi
Ví dụ Âm Kun
よすみ TỨ NGUNGBốn góc
すみき NGUNG MỘCKèo góc
へきすみ TÍCH NGUNGRẽ
かたすみ PHIẾN NGUNGGóc
すみずみ NGUNGNgóc ngách xó xỉnh
Ví dụHiraganaHán ViệtNghĩa
Onyomi
いちぐう NHẤT NGUNGMọi ngóc ngách
なんぐう NAM NGUNGGóc phía Nam
Ví dụHiraganaHán ViệtNghĩa

KANJ TƯƠNG TỰ

 • 寓遇萬愚偶禺隗陳檎魎禽藕魍隈硬軸煉傀嵎甦
VÍ DỤ PHỔ BIẾN
 • 一隅(いちぐう)
  Góc, ngóc ngách
 • 隅(すみ)
  Góc, ngóc ngách
 • 隅々(すみずみ)
  Mọi ngóc ngách
 • 片隅(かたすみ)
  Góc, ngóc ngách
 • 四隅(よすみ)
  Bốn góc

Tác giả Tiếng Nhật Đơn Giản

📢 Trên con đường dẫn đến THÀNH CÔNG, không có DẤU CHÂN của những kẻ LƯỜI BIẾNG


Mình là người sáng lập và quản trị nội dung cho trang Tiếng Nhật Đơn Giản
Những bài viết trên trang Tiếng Nhật Đơn Giản đều là kiến thức, trải nghiệm thực tế, những điều mà mình học hỏi được từ chính những đồng nghiệp Người Nhật của mình.

Hy vọng rằng kinh nghiệm mà mình có được sẽ giúp các bạn hiểu thêm về tiếng nhật, cũng như văn hóa, con người nhật bản. TIẾNG NHẬT ĐƠN GIẢN !

+ Xem thêm