Hướng dẫn về tiền trợ cấp Covid-19 (100.000 yên/1 người) tại Nhật Bản

bình luận Tin Nhật Bản, Tin tức, (5/5)
Như một phần trong các biện pháp kinh tế ứng phó khẩn cấp với dịch Covid-19, Chính phủ Nhật Bản quyết định thực hiện gói hỗ trợ “Tiền trợ cấp cố định đặc biệt” (100.000 yên/1 người) nhằm hỗ trợ sinh hoạt phí cho tất cả những người (không phân biệt quốc tịch) có tên trong “Sổ đăng ký cư trú cơ bản”(住民基本台帳じゅうみんきほんだいちょう) của Nhật Bản tại thời điểm ngày 27 tháng 4 năm 2020.


000685985 1 000685985 2

Nguồn : https://www.vn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00157.html

Tác giả Tiếng Nhật Đơn Giản

📢 Trên con đường dẫn đến THÀNH CÔNG, không có DẤU CHÂN của những kẻ LƯỜI BIẾNG


Mình là người sáng lập và quản trị nội dung cho trang Tiếng Nhật Đơn Giản
Những bài viết trên trang Tiếng Nhật Đơn Giản đều là kiến thức, trải nghiệm thực tế, những điều mà mình học hỏi được từ chính những đồng nghiệp Người Nhật của mình.

Hy vọng rằng kinh nghiệm mà mình có được sẽ giúp các bạn hiểu thêm về tiếng nhật, cũng như văn hóa, con người nhật bản. TIẾNG NHẬT ĐƠN GIẢN !

+ Xem thêm