Nội dung khóa học
Luyện tập ví dụ – [Ngữ pháp N3] ~ ほど/ほどだ:Đến mức…/ Đến độ…
Tham gia đoạn hội thoại
error: Dữ liệu trên Tiengnhatdongian.com đã được bảo vệ !