Nội dung khóa học
Luyện tập ví dụ – [Ngữ pháp N3-N2] ~ 最中に/最中だ:Đang lúc…/ Ngay trong lúc…/ Đúng vào lúc… thì điều không nghĩ tới xảy ra
Tham gia đoạn hội thoại
error: Dữ liệu trên Tiengnhatdongian.com đã được bảo vệ !