Nội dung khóa học
Luyện tập ví dụ – [Ngữ pháp N3] に対して/に対する:Đối với…/ Ngược lại, trái lại…/ Cho mỗi….
Tham gia đoạn hội thoại
error: Dữ liệu trên Tiengnhatdongian.com đã được bảo vệ !