Nội dung khóa học
Luyện tập ví dụ – [Ngữ pháp N3] Phân biệt あいだに và うちに:Trong lúc…/ Trong khi…
Tham gia đoạn hội thoại
error: Dữ liệu trên Tiengnhatdongian.com đã được bảo vệ !