Nội dung khóa học
Luyện tập ví dụ – [Ngữ pháp N3] Phân biệt あいだ và あいだに:Trong lúc…/ Trong khi…/ Trong thời gian… thì …
Tham gia đoạn hội thoại
error: Dữ liệu trên Tiengnhatdongian.com đã được bảo vệ !