Nội dung khóa học
Luyện tập ví dụ – [Ngữ pháp N3, N4] ~ とおり/どおり:Đúng như…/ Theo đúng…
Tham gia đoạn hội thoại
error: Dữ liệu trên Tiengnhatdongian.com đã được bảo vệ !