Nội dung khóa học
Luyện tập ví dụ – [Ngữ pháp N2] ~だけは:Những gì cần…/ Hãy cứ…đã
Tham gia đoạn hội thoại