[Ngữ pháp N5] ぜんぜん ~ ない : Hoàn toàn không…/ Chẳng chút…nào

bình luận JLPT N5, Tổng Hợp Ngữ pháp N5, (5/5)
Cấu trúc
全然ぜんぜん …. Vない
Cách dùng / Ý nghĩa
  • ① Được sử dụng để nhấn mạnh ý phủ định, Diễn tả ý nghĩa “hoàn toàn…không, có kèm theo những từ ngữ chỉ sự phủ định.
  • ② Đây là cách nói thuộc văn nói.
Quảng cáo giúp Tiếng Nhật Đơn Giản duy trì Website LUÔN MIỄN PHÍ
Xin lỗi vì đã làm phiền mọi người!
Ví dụ

かね全然ぜんぜんありません。
Tôi hoàn toàn không có tiền.

全然ぜんぜんかりません。
Tôi hoàn toàn không hiểu.

このほん全然ぜんぜん面白おもしろくないです。
Cuốn sách này hoàn toàn không thú vị.

この映画えいが全然面白ぜんぜんおもしろくない
Bộ phim này chẳng hay chút nào cả.

わたしはおさけ全然飲ぜんぜんのみません
Tôi hoàn toàn không uống rượu.

日本語にほんご新聞しんぶん漢字かんじおおくて、全然読ぜんぜんよめません。
Báo tiếng Nhật nhiều chữ Kanji quá, hoàn toàn không đọc được.

なんだ、これ。全然ぜんぜんおいしくないよ。ちょっとしょっぱい
Cái gì thế này? Chẳng ngon chút nào cả. Hơi mặn.

 最近さいきんは、なやみがおおくて全然寝ぜんぜんねることができません。
Gần đây tôi có nhiều nỗi lo nên chẳng ngủ được chút nào cả.

あのひと全然ぜんぜんしゃべらないね。
Người đó hoàn chẳng nói gì nhỉ.

昨日きのうあつかったですが、今日きょう全然暑ぜんぜんあつくありませんね
Hôm qua mặc dù nóng nhưng hôm nay hoàn toàn không nóng chút nào nhỉ.

Quảng cáo giúp Tiếng Nhật Đơn Giản duy trì Website LUÔN MIỄN PHÍ
Xin lỗi vì đã làm phiền mọi người!

どう、仕事しごとは?
→ だめ、だめ。全然ぜんぜんダメなんだ。
– Công việc thế nào?
– Hỏng, hỏng. Hoàn toàn không ổn chút nào.

 あのひと全然優ぜんぜんやさしくなりませんね。
Người đó chẳng tử tế chút nhỉ.

 あのホテルは全然ぜんぜんよくありませんでした。サービスがわるかったです。
Khách sạn đó hoàn toàn không tốt. Dịch vụ rất kém.

ぼく全然食ぜんぜんたべるがしない。
Tôi hoàn toàn không thèm ăn chút nào cả.

かれ父親ちちおや全然似ぜんぜんにていない。
Anh ta chẳng giống bố chút nào cả.

メールをおくったが、全然返事ぜんぜんへんじかえってこなかった。
Mặc dù tôi đã gửi email rồi nhưng hoàn toàn không có hồi âm.

Từ khóa: 

zenzen

zenzennai

全然

全然ない


Tác giả Tiếng Nhật Đơn Giản

📢 Trên con đường dẫn đến THÀNH CÔNG, không có DẤU CHÂN của những kẻ LƯỜI BIẾNG


Mình là người sáng lập và quản trị nội dung cho trang Tiếng Nhật Đơn Giản
Những bài viết trên trang Tiếng Nhật Đơn Giản đều là kiến thức, trải nghiệm thực tế, những điều mà mình học hỏi được từ chính những đồng nghiệp Người Nhật của mình.

Hy vọng rằng kinh nghiệm mà mình có được sẽ giúp các bạn hiểu thêm về tiếng nhật, cũng như văn hóa, con người nhật bản. TIẾNG NHẬT ĐƠN GIẢN !

+ Xem thêm