Hạn nộp hồ sơ thi JLPT tháng 12/2020
Hạn nộp hồ sơ thi JLPT tháng 12/2020

HẠN NỘP HỒ SƠ THI JLPT 12/2020 TẠI HÀ NỘI Thời gian: Từ ngày 24/8/2020 đến 18/9/2020Buổi sáng: 8:00 ~ ....

Hạn đăng ký thi JLPT tháng 12/2020
Hạn đăng ký thi JLPT tháng 12/2020

HẠN ĐĂNG KÝ HỒ SƠ THI JLPT 12/2020 TẠI HÀ NỘI Thời gian: Từ ngày 24/8/2020 đến 18/9/2020Buổi sáng: 8:00 ....

Thông tin thi JLPT 12/2020 đầy đủ chính xác nhất
Thông tin thi JLPT 12/2020 đầy đủ chính xác nhất

?? Đã có Lịch đăng ký thi JLPT tháng 12 năm 2020 ở Nhật và Việt Nam đầy đủ chính ....

Thông báo Chính thức hủy bỏ kỳ thi JLPT tháng 7/2020 tại Nhật Bản
Thông báo Chính thức hủy bỏ kỳ thi JLPT tháng 7/2020 tại Nhật Bản

Hôm nay, vào ngày 18/05/2020, Trên trang http://info.jees-jlpt.jp/ có đăng  thông báo vê việc hủy bỏ kỳ thi JLPT tháng ....