[CẬP NHẬT] Lịch Đăng Ký Thi JLPT 7/2022 Tại Việt Nam và Nhật Bản Mới Nhất


Thông tin lịch đăng ký thi JLPT 7/2022 ở Việt Nam và Nhật Bản đầy đủ, cập nhật thường xuyên.Tất ....

[Cập Nhật] Thông Tin Thi JLPT 7/2022 Tại Nhật Bản Mới Nhất


Hạn đăng ký thi JLPT 7/2022 Tại Nhật Bản    Thông tin lịch thi JLPT 7/2022 ở tại Nhật Bản ....

[Cập Nhật] Lịch Thi JLPT 2022 Tại Việt Nam Và Nhật Bản Mới Nhất


Thông tin lịch thi JLPT năm 2022 ở tại Việt Nam và Nhật Bản Cập nhật thường xuyên thông tin ....

[Chính Thức] Lịch đăng ký thi JLPT 12/2021 Tại Nhật Bản Mới Nhất


Thông báo: Chính Thức HỦY Kỳ thi JLPT Tháng 12/2021 Tại Hà Nội, Huế, Đà Nẵng. Chi tiết Tại Đây ....

[Chính Thức] Lịch đăng ký thi JLPT 12/2021 Tại Việt Nam Mới Nhất


Thông báo: Chính Thức HỦY Kỳ thi JLPT Tháng 12/2021 Tại Hà Nội, Huế, Đà Nẵng. Chi tiết Tại Đây ....

Lịch Đăng ký thi JLPT tháng 12/2021 ở Nhật và Việt Nam đầy đủ chính xác nhất


Thông báo: Chính Thức HỦY Kỳ thi JLPT Tháng 12/2021 Tại Hà Nội, Huế, Đà Nẵng. Chi tiết Tại Đây ....

[CẬP NHẬT] Thông tin đăng ký thi JLPT 12/2021 Mới Nhất


Thông báo: Chính Thức HỦY Kỳ thi JLPT Tháng 12/2021 Tại Hà Nội, Huế, Đà Nẵng. Chi tiết Tại Đây ....

CẬP NHẬT – Danh sách Số báo danh và Phòng thi JLPT 7/2021 tại Việt Nam đầy đủ nhất.


Cập nhật Số báo danh và Phòng thi JLPT 7/2021 tại Việt Nam mới nhất. ※ Ngày thi chính thức: ....

[MỚI CẬP NHẬT] Lịch Thi JLPT 2021 Tại Việt Nam Và Nhật Bản


Thông tin lịch thi JLPT 7/2021 ở Nhật và Việt Nam đầy đủ, cập nhật thường xuyên.Tất cả các thông ....

Thông tin đăng ký, địa điểm bán và hạn nộp hồ sơ thi JLPT 7/2021 ở Việt Nam Mới Nhất


[CẬP NHẬT] Kỳ thi JLPT Tại Hà Nội và TPHCM vào 04/07/2021 Đã bị hủy do tình hình COVID-19 (Xem ....