[MỚI CẬP NHẬT] Lịch Thi JLPT 2021 Tại Việt Nam Và Nhật Bản


Thông tin lịch thi JLPT 7/2021 ở Nhật và Việt Nam đầy đủ, cập nhật thường xuyên.Tất cả các thông ....

Thông tin đăng ký, địa điểm bán và hạn nộp hồ sơ thi JLPT 7/2021 ở Việt Nam Mới Nhất


Tiếng Nhật Đơn Giản xin cung cấp cho mọi người Thông tin lịch đăng ký thi JLPT 7/2021 ở Việt ....

Thông tin đăng ký thi JLPT 7/2021 Mới nhất cập nhật thường xuyên


Thông tin lịch đăng ký thi JLPT 7/2021 ở Nhật và Việt Nam đầy đủ, cập nhật thường xuyên.Tất cả ....

Danh sách Số báo danh và Phòng thi JLPT 12/2020 tại Việt Nam cập nhật đầy đủ nhất.


Cập nhật Số báo danh và Phòng thi JLPT 12/2020 tại Việt Nam hằng ngày. ※ Ngày thi chính thức: ....

Hạn đăng ký thi JLPT tháng 12/2020


HẠN ĐĂNG KÝ HỒ SƠ THI JLPT 12/2020 TẠI HÀ NỘI Thời gian: Từ ngày 24/8/2020 đến 18/9/2020Buổi sáng: 8:00 ....

Hạn nộp hồ sơ thi JLPT tháng 12/2020


HẠN NỘP HỒ SƠ THI JLPT 12/2020 TẠI HÀ NỘI Thời gian: Từ ngày 24/8/2020 đến 18/9/2020Buổi sáng: 8:00 ~ ....

Hạn mua hồ sơ, đăng ký thi JLPT 12/2020 tại Hà Nội


Hạn mua hồ sơ, đăng ký thi JLPT 12/2020 tại Hà Nội cập nhật chính xác nhất Bán và tiếp ....

Hướng dẫn mua hồ sơ, đăng ký thi JLPT 12/2020 ở Huế


1) Hồ sơ JLPT tháng 12/2020 được bán chia làm 3 đợt:* Đợt 1: từ ngày 19/8/2020 đến ngày 4/9/2020 ....

Thông tin đăng ký, địa điểm mua hồ sơ và hạn đăng ký thi JLPT 12/2020 ở Việt Nam


Tiếng Nhật Đơn Giản xin cung cấp cho mọi người Thông tin lịch đăng ký thi JLPT 12/2020 ở Việt ....

Lịch Đăng ký thi JLPT tháng 12/2020 ở Nhật và Việt Nam đầy đủ chính xác nhất


Lịch đăng ký thi JLPT tháng 12/2020 ở Nhật và Việt Nam đầy đủ chính xác nhất Hiện nay kỳ ....