Tổng Hợp Từ Vựng Minano Nihongo Bài 30

bình luận JLPT N4, Học từ vựng, Từ vụng N4, (5/5)
Đăng ký JLPT online 12/2024
Quảng cáo giúp Tiếng Nhật Đơn Giản duy trì Website LUÔN MIỄN PHÍ
Xin lỗi vì đã làm phiền mọi người!
Từ Vựng Hán Tự Âm Hán Nghĩa
はります     dán, dán lên
かけます 掛けます QUẢI treo
かざります 飾ります SỨC trang trí
ならべます 並べます TỊNH xếp thành hàng
うえます 植えます THỰC trồng (cây)
もどします 戻します LỆ đưa về, trả về, để lại vị trí ban đầu
まとめます     nhóm lại, tóm tắt
かたづけます 片づけます PHIẾN dọn dẹp, sắp xếp
しまいます     cất vào, để vào
きめます 決めます QUYẾT quyết định
しらせます 知らせます TRI thông báo, báo
そうだんします 相談します TƯƠNG ĐÀM trao đổi, bàn bạc, tư vấn
よしゅうします 予習します DỰ TẬP chuẩn bị bài mới
ふくしゅうします 復習します PHỤC TẬP ôn bài cũ
そのままにします     để nguyên như thế
おこさん お子さん TỬ con (dùng đối với người khác)
じゅぎょう 授業 THỤ NGHIỆP giờ học
こうぎ 講義 GIẢNG NGHĨA bài giảng
ミーティング     cuộc họp
よてい 予定 DỰ ĐỊNH kế hoạch, dự định
おしらせ お知らせ TRI bản thông báo
あんないしょ 案内書 ÁN NỘI THƯ sách/tài liệu hướng dẫn
カレンダー     lịch, tờ lịch
ポスター     poster, tờ quảng cáo
ごみばこ ごみ箱 TƯƠNG thùng rác
にんぎょう 人形 NHÂN HÌNH con búp bê, con rối
かびん 花瓶 HOA BÌNH lọ hoa
かがみ KÍNH cái gương
ひきだし 引き出し DẪN XUẤT ngăn kéo
げんかん 玄関 HUYỀN QUAN cửa vào
ろうか 廊下 LANG HẠ hành lang
かべ BÍCH bức tường
いけ TRÌ cái ao
こうばん 交番 GIAO PHIÊN Trạm, bốt cảnh sát
もとのところ 元の所 NGUYÊN SỞ địa điểm ban đầu, địa điểm gốc
まわり 周り CHU xung quanh
まんなか 真ん中 CHÂN TRUNG giữa, trung tâm
すみ NGUNG góc
まだ     chưa
~ほど     khoảng ~, chừng ~
会話(かいわ)
予定表よていひょう lịch, thời khóa biểu
苦労くろうさま。 Anh/chị đã làm việc vất vả./ cảm ơn anh/chị (câu nói dùng để bày tỏ sự cảm cơn hoặc thông cảm với sự vất vả khi ai đó đã làm xong việc gì)
希望きぼう hy vọng, nguyện vọng
なにかご希望きぼうがありますか Anh/chị có nguyện vọng gì không? / Anh/chị có yêu cầu gì không?
ミュージカル ca kịch
それはいいですね。 điều đó được đấy nhỉ./ hay quá nhỉ
Quảng cáo giúp Tiếng Nhật Đơn Giản duy trì Website LUÔN MIỄN PHÍ
Xin lỗi vì đã làm phiền mọi người!
()(もの)
まる tròn
つき mặt trăng, trăng
ある~ có ~, một ~
地球ちきゅう trái đất
うれしい vui
いや[な]  chán, ghét, không chấp nhận được
すると sau đó, tiếp đó, rồi, khi ~ như vậy thì
めます tỉnh giấc, mở mắt

Tác giả Tiếng Nhật Đơn Giản

📢 Trên con đường dẫn đến THÀNH CÔNG, không có DẤU CHÂN của những kẻ LƯỜI BIẾNG


Mình là người sáng lập và quản trị nội dung cho trang Tiếng Nhật Đơn Giản
Những bài viết trên trang Tiếng Nhật Đơn Giản đều là kiến thức, trải nghiệm thực tế, những điều mà mình học hỏi được từ chính những đồng nghiệp Người Nhật của mình.

Hy vọng rằng kinh nghiệm mà mình có được sẽ giúp các bạn hiểu thêm về tiếng nhật, cũng như văn hóa, con người nhật bản. TIẾNG NHẬT ĐƠN GIẢN !

+ Xem thêm